اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با حضور حشمت الله فلاحت پیشه