تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت با تأیید دستگاه‌های اجرایی استانی بلامانع شد