دکتر روحانی: صدیقه طاهره حضرت زهرا (س) الگوی کاملی برای همه انسانها و بویژه بانوان است