دیپلماسی فعال ایران می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌زدایی بین پاکستان و هند باشد