روابط اعراب و اسرائیل بروایت تصویر

0 13

روابط سران مرتجع عرب از دیرباز با مقامات اسرائیل برقرار بوده و در این میان رابطه وزیر خارجه اسبق اسرائیل با سران ارتجاع عرب جایگاه ویژه ای داشته است تصاویری از این روابط را مشاهده می نمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.