عربستان پشتیبان مالی تروریست‌ها/ سعودی‌ها به دنبال تخریب روابط ایران و پاکستان هستند