مجوز شرکت تابعه وزارت ارتباطات برای اختصاص ۱۴۰ میلیارد به طرح‌های توسعه اشتغال‌آفرین