همه خراب کاری های دشمن در مسیر «فناوری هسته ای ایران»

0 7
دشمنان جهت جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری هسته ای، به طوری پیاپی اقدام به انکار و تمسخر توانایی، ترور دانشمندان هسته ای، تحریم و خرابکاری کرده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.