کمتر از دو سال، ۳ فاز مهم در بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان افتتاح کردیم؛ این نماد شکست تحریم هاست/ ندیدن کارهای بزرگ و برجسته کردن نقص های کوچک، اقدامی اخلاقی و انقلابی نیست/ امروز همه ما در برابر تاریخ ایران آزمایش می شویم؛ نمی توانیم مایوس شویم/ جنگ هم پیروزی داشت و هم شکست، با هم بودیم و پیروز شدیم؛ امروز هم روز جنگ اقتصادی است /در این دولت خودکفایی در ۵ محصول اساسی محقق شد/امنیت پایدار؛ حاصل تلاش سپاه، ارتش ونیروهای امنیتی و انتظامی است/ قدردانی از مهندسان و کارکنان صنعت نفت و سپاه پاسداران