​وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی : منظور رئیس‌ جمهور از واگذاری شرکتهای شستا رها کردن بنگاهداری است