فلسطین احتیاج به یک موضعگیری جدی دارد

گفتگوی اختصاصی با شیخ محمد قدوه رئیس مرکز بدر بزرگ

0 92

فرهنگ اسلامی: در حال حاضر چگونه میتوان ملت های اسلامی را متحد کرد ؟

شیخ محمد قدوه: مراجع ، علما و متفکرین و فرهیختگان جامعه اسلامی باید همه امکانات و توانایی هایشان را برای ایجاد وحدت در جامعه اسلامی بسیج کنند . آنها می بایست که از اختلافاتی که به آشوب ها و کینه توزی ها و نفرت و عداوت دامن می زند، دست بر دارند و در راستای هم یک موضع گیری و یک گروه بندی و یک دیدگاه داشته باشند که آنهم حمایت از وحدت امت اسلامی است ، چرا که راه رهایی و نجات در آن است . رهایی برای همه مسلمانان جهان .

فرهنگ اسلامی: نظر شما درباره اهمیت مسئله فلسطین چیست؟

شیخ محمد قدوه: مسئله فلسطین اوّل همه دولت های عربی و اسلامی است به نحوی که ما اهمیت آن را در کنفراسهای حمایت کننده از فلسطین مشاهده می کنیم . مسئله فلسطین نیاز به یک موضعگیری جدی و محکم دارد . نیاز به کمک رسانی و حمایت با همه امکانات و روش ها دارد . از جمله این کمک رسانی ها ، رسانه ها هستند . میدانیم که رسانه سلاحی است که می تواند از مظلومیت ملت فلسطین دفاع کند و آن را از طریق مؤسسات اطلاع رسانی حامی فلسطین در جهان منتشر کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.