بررسی ابعاد فلسفی، تاریخی و سیاسی مسئله دشمن شناسی

0 83

سخن نخست

سرمقاله :«پاسخ ما چه خواهد بود؟!»

پیامبر در چهل سالگی عمر خود مبعوث به رسالت جهانی و تاریخی خود شد و انقلاب اسلامی در چهل سالگی خود آیا یک بعثت منطقه ای وسپس جهانی را تجربه خواهد نمود و آیا از سوی پیامبر خدا برای بشریّت پیامبری خواهد کرد؟ ویا بدلیل بی وفائی هائی که از نخبگان جامعه خود می بیند همچون قوم موسی چهل سال سرگردانی را در بیابانی از عسرت و تلخکامی تجربه خواهد نمود تا سر انجام به سر منزل مقصود برسد؟

***

حقیقت این است که این انقلاب برای مردم ایران ومنطقه و جهان دستاوردهای بزرگی را داشته است از آن جمله:

١- کسب استقلال سیاسی و ایجاد نظام سیاسی مستقل برای اولین بار پس از بیش از نیم

قرن سلطه رژیم وابسته پهلوی

۲- لغو پیمانهای استعماری نظیر پیمان سنتو

۳- طرح جدی و عملی و عینی مبارزه با آمریکا

۴- قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیمهای اسرائیل، آمریکا و آفریقای جنوبی

۵- برخورد قاطع با مطامع خارجیها و احساس عزت نفس و افتخار اسلامی در مقابل آنها

۶- ارتقای آگاهی سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم

۷- پیدایش جدی و عینی آرمان نهضت جهانی اسلام و ظهور شعارهائی نظیر «تا انقلاب

مهدی – نهضت ادامه دارد.»

۸- توجه عمیق و آرمانی به مستضعفین جهان و پیدایش احساس همبستگی عاطفی با آنها

۹- بیداری ملتهای مستضعف در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران

۱۰- پی ریزی یک قطب قدرت جهانی در دنیای اسلام

۱۱- شکستن افسانه شکست ناپذیری آمریکا و قدرتهای شیطانی

۱۲- احیاء بعد سیاسی احکام اسلام، نظیر حج و نماز جمعه و…

۱۳- تهیه قانون اساسی جدید که از قانون اساسی کشورهای بیگانه اقتباس نشده بود.

۱۴- طرح مسئله ولایت فقیه به عنوان ستون اصلی مشروعیت و قدرت نظام اسلامی

۱۵- سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

۱۶- توجه به اسلام ناب محمدی پس از ۱۴۰۰ سال

۱۷- بستن شیرهای نفت بر روی اسرائیل و آمریکا پس از پیروزی انقلاب

۱۸- خلع ید خاندان پهلوی و هزار فامیل اشرافیت کهن از اقتصاد کشور

۱۹- خلع ید ایادی مسلکهای استعماری از اقتصاد کشور

۲۰- ارتقای سطح زندگی طبقه کارگر

۲۱- تصویب قانون کار که از عادلانه ترین و مترقی ترین قوانین کار در جهان امروزاست

۲۲- تلاش در جهت خودکفائی کشور

۲۳- لغو حاکمیت چند ملیتیها بر اقتصاد کشور

۲۴- ارتقاء فرهنگ طبقه کارگر

۲۵- ملی شدن بانکها

۲۶- افزایش سهم صادرات غیر نفتی

۲۷- اجرای طرحهای بزرگ مادر و تلاش در جهت تغییر نظام تک محصولی

۲۸- تلاش در جهت نفی استثمار در روابط اقتصادی

۲۹- پرداخت دیون خارجی بجای مانده از رژیم پیشین در شرایط انقلاب، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی

۳۰- شکوفائی خیره کننده استعدادها و نبوغهای مردم در زمینه های صنعتی و علمی

۳۱- مبارزه با مصرف گرائی بی منطق

۳۲- پائین آوردن سطح ضربه پذیری اقتصادی کشور با عبور از دشوارترین تنگناهای اقتصادی

۳۳- خلع ید از صهیونیستها در اقتصاد کشور

۳۴- توجه به عمران و آبادی و نوسازی روستاها و نقاط محروم

۳۵- توجه به صنایع سنگین و مادر

۳۶- توسعه بهره برداری از معادن مس، آهن و روی

۳۷- بهینه شدن ساخت مسکن در نقاط روستایی و شهری

۳۸- ایجاد مراکز تولیدی، صنعتی و کشاورزی

۳۹- اداره اقتصادی، مالی و تدارکاتی کشور در شرایط جنگ تحمیلی بدون کوچکترین وابستگی به بیگانگان

۴۰- فروپاشی نظام خان خانی در نقاط عشایر نشین

۴۱- توجه به مهار منابع آب کشور با احداث صدها سد خاکی و بتونی

۴۲- محور قرار گرفتن کشاورزی به عنوان رکن خودکفائی

۴۳- پیدایش روحیه جهاد برای سازندگی در نقاط محروم

۴۴- توسعه بهداشت در روستاها و نقاط محروم

۴۵- گسترش سیستمهای مخابراتی در روستاها و نقاط محروم

۴۶- توسعه شبکه برق رسانی، آب رسانی و گازرسانی در نقاط محروم

۴۷- توجه به استعدادهای اقتصادی داخلی

۴۸- رشد سطح آگاهی اقتصادی مردم

۴۹- خودباوری و اتکاء به نفس مردم در زمینه صنعت

۵۰- بازسازی صنایع نظامی کشور با برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و خلاقیت خودی

۵۱- پیدایش نهاد جهاد سازندگی

۵۲- توجه بیشتر به بخش تعاون در کشور

۵۳- احیاء فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ استکبار شاهنشاهی و فرهنگ استعمار غرب

۵۴- خارج کردن عرصه های هنری از حیطه قدرت شبکه های پنهان فراماسونری ۵۵- بکارگیری شیوه های مدرن هنری در خدمت آرمانهای مترقی اسلام و ایجاد هنر و ادبیات متعهد

۵۶- ترویج مردم گرائی در ادبیات و هنر

۵۷- توجه به عرفان ناب محمدی که در جبهه و جنگ شاهد آن بودیم، نه عرفانی که گریز از مسئولیت اجتماعی و انسانی را تشویق و ترغیب می کرد.

۵۸- جهش در زمینه سرود و تولید سرودهای انقلابی با مضامین بکر سیاسی و اجتماعی و

۵۹- جهش در شعر و پیدایش شعر انقلابی که در آن آفاق جدیدی از تفکر و اندیشه

بشری به چشم می خورد.. »

۶۰- مشروعیت یافتن موسیقی متعهد و پیدایش موسیقی مشروع انقلابی و مردم نگرا

۶۱- رشد چشمگیر ادبیات کودک

۶۲- جهش در مطبوعات از نظر تیراژ و تنوع

۶۳- جهش در مطبوعات از نظر موضوع و مضمون و خارج شدن مطبوعات کشور از عرصه های مبتذل و کثیف و ورود آنها به عرصه های جدی و عینی زندگی.

۶۴- پیدایش ادبیات انقلابی اسلامی در مقیاس جهانی، که امروز آثار آن در چهار گوشه

جهان به چشم می خورد.

۶۵- سکس زدائی از عرصه های هنر و ادبیات

۶۶- برداشتن محدویتهائی که رژیم استعماری گذشته در مقابل فکر و اندیشه ایجاد کرده بود.

۶۷- تغییر مبانی هنر و ادبیات و شکستن کلیشه های تنگ و تاریک الحادی در عرصه هنر

و ادبیات کشور دشوار

۶۸- پیشرفت کمی و در مواردی کیفی سینما

۶۹- اصلاح باورهای مذهبی مردم، به گونه ای که مجددا پس از ۱۴۰۰ سال اسلام در تمام ابعادش به صورت یک کلیت تجزیه ناپذیر مطرح شد.

۷۰- جایگزینی ارزشهای نو به جای ارزشهای کهن و تغییر نظام ارزشی جامعه

۷۱- پیشرفت کیفی و کمی انتشارات از نظر تنوع، موضوع و تیراژ؛ به گونه ای که هم اکنون سالانه هزاران  عنوان کتاب در کشور منتشر می گردد. در این زمینه ایران پس از ژاپن ( با ۱۳۰ میلیون جمعیت) و چین ( با یک میلیارد وچهار صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت) مقام سوم را در آسیا دارد.

۷۲- پیدایش و رشد چشمگیر موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی

۷۳- پیدایش و رشد چشمگیر مجامع علمی (سمینارها، کنگره ها، سمپوزیومهای علمی که قبل از انقلاب به ندرت برگزار می شد.)

۷۴- طرح مجدد برخی از سنتهای انقلابی و اجتماعی اسلام نظیر نماز جمعه

۷۵- طرح حج ابراهیمی به عنوان زیر بنای تجدید حیات اسلام در دنیای امروز

۷۶- ارائه شناخت جدید از اسلام و طرح اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکائی و تغییر رابطه فرد با جهان و خدا و خود

۷۷- عینیت یافتن ارزشهائی نظیر جهاد و شهادت

۷۸- تغییرات اساسی در سیستم آموزشی کشور

۷۹- تغییرات مناسب در حوزه های علمیه و طرح موضوعات جدید در آنها * ۸۰- تفکیک ارزشهای قومی از ارزشهای اسلامی و طرد ملی گرائی به عنوان یک

انحراف از مسیر هدایت جامعه بشری به سوی خدا

۸۱- ایجاد انسان دو بعدی نه تک بعدی؛ انسانی که هم مذهبی و معنوی است و هم در پی

کار و کوشش و ساختن و آباد کردن و عمران است.

۸۲- ایجاد احساس خودباوری و استقلال فکری در مردم به جای خودباختگی و وابستگی فکری

۸۳- پیشرفت چشمگیر و رشد فلسفه و تغییرات اساسی و مینائی در رشته فلسفه

۸۴- تلاش در جهت بازگشت به هویت اسلامی

۸۵- طرح مجدد جایگاه اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی زنان

۸۶- طرح پوشش اسلامی برای دفاع از امنیت خانواده ها و پرورش نسل سالم

۸۷- تجلی خدا در زندگی اجتماعی

۸۸- باور به عملی بودن احکام اسلام و ایجاد یک سیستم اسلامی

۸۹- تجلی دوباره نقش و رسالت اجتماعی مساجد

۹۰ – توجه به نیایشهای اسلامی به عنوان قرآن صاعد، نظیر دعای کمیل

۹۱- مشارکت کارساز نیروهای اصیل اسلامی و مردمی در عرصه های هنری

۹۲- برقراری ارتباط و پیوند نسبی حوزه و دانشگاه

۹۳- گرایش جوانان تحصیل کرده در دانشگاهها که مجهز به روش تحقیق تجربی هستند به حوزه های علمیه

۹۴ – الحادزدائی از عرصه هنر و ادبیات

۹۵ – تجدید حیات معماری شرقی

۹۶- محدودیت نقش آفرینی روشنفکران وابسته ولائیک به عنوان پیشقراولان استعمار . فکری و فرهنگی

۹۷- معرفی متون فرهنگی اسلامی و نشر دوباره آنها

۹۸- توسعه دانشگاههای کشور

۹۹ – طرح مسئله انقلاب فرهنگی که البته هنوز در زمینه انتخاب اساتید و متون درسی

رشته های علوم انسانی دانشگاهها مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.

۱۰۰- رشد چشمگیر جشنواره های داخلی و بین المللی هنری

۱۰۱- رشد چشمگیر جشنواره های داخلی و بین المللی علمی

۱۰۲- گرایش طلاب و علمای اسلامی که مجهز به بینش اسلامی هستند به علوم جدید

۱۰۳- پیدایش ادبیات مقاومت و جنگ

۱۰۴- پیشرفت فرهنگی و هنری شهرستانهای کشور و خروج پایتخت از انحصار پویش های فرهنگی و هنری

۱۰۵- تصحیح جلوه حضور زن در مجامع هنری و فرهنگی

۱۰۶- پیدایش سبکهای جدید در شعر و هنر تحت تأثیر شرایط نوین اجتماعی

۱۰۷- توجه جدی تر به امر مبارزه با بیسوادی

۱۰۸- احیاء نامها و نشانه های اسلامی

۱۰۹- نگاه جدید به جایگاه عالم ربانی

۱۱۰- خرافه زدائی از عرصه اعتقادات و باورهای دینی مردم

۱۱۱- کوشش و جستجو در فرهنگ اسلامی و شناخت بیشتر خدمت اسلام به فرهنگ بشری در طول ۱۴۰۰ سال گذشته

۱۱۲- صدور فرهنگ انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر

۱۱۳- طرح مسئله مردم به عنوان سرچشمه اصلی قدرت و مقبولیت

۱۱۴- تغییر روحیه ظلم پذیری به ظلم ستیزی

۱۱۵- حضور مردم در صحنه های سیاسی، نظامی و اقتصادی

۱۱۶- تقویت روحیه مشارکت جوئی و مسئولیت پذیری مردم

۱۱۷ – افزایش حساسیت مردم در مسئله سرنوشت اجتماعی

۱۱۸- تقویت احساس تعلق اجتماعی مردم

۱۱۹- طرح جدی مسئله شوراها و پیدایش شوراهای مردمی

۱۲۰- اصلاح روابط اجتماعی (بویژه در سالهای اول انقلاب)

۱۲۱- از خود دانستن دولت و احساس رابطه خودی از سوی مردم با دولت

۱۲۲- تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی

۱۲۳- طرح مسئله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه اجتماعی

۱۲۴- طرح مسئله تعاون و همکاری در اجتماع

۱۲۵- مشارکت مردم در انتخاب و برگزاری انتخابات و رفراندوم برای تصمیم گیریهای اساسی اجتماعی

۱۲۶- تقویت جایگاه مجلس در کشور

۱۲۷- تقویت رفتار اجتماعی مثبت در مردم

۱۲۸- مشارکت وسیع اقشار مردم در قدرت

۱۲۹- ایجاد نهادهای اجتماعی جدید نظیر جهاد سازندگی، بسیج و غیره

۱۳۰- تغییر کارکرد برخی از نهادهای اجتماعی نظیر سازمان زنان و کاخ جوانان

۱۳۱- تقویت نقش و جایگاه خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی

۱۳۲ – تصحیح و گسترش نقش اجتماعی زنان

۱۳۳- افزایش سطح آگاهی اجتماعی مردم

۱۳۴- آمیختگی دولت و مردم

۱۳۵- تحکیم برادری اسلامی

۱۳۶ – حضور فعال جوانان در همه عرصه ها از جمله مدیریت عالی کشور

۱۳۷ – توجه به محرومین و مناطق محروم

۱۳۸- توجه به روستائیان و روستاها

۱۳۹۶- توجه به نیروهای مؤمن و مخلص

۱۴۰- از بین رفتن فاصله مردم و مسئولین

۱۴۱- پیدایش حرکتهای سیاسی، انقلابی و اجتماعی نظیر تظاهرات روز جهانی قدس

۱۴۲- توسعه سطوح تصمیم گیری اجتماعی

۱۴۳- احترام به مستضعفین و محرومین که پس از انقلاب، جایگاه واقعی خود را پیدا کرد

۱۴۴- طرح مسائل مردم از زبان مردم در رسانه های گروهی و مجامع عمومی و توسعه آزادیهای اجتماعی

۱۴۵- تقدم تعهد بر تخصص و به استخدام در آوردن تخصص در خدمت عقیده و آرمان مردم و انقلاب

۱۴۶- اصلاح روش توزیع قدرت و مهار کردن آن به نفع مردم

۱۴۷- منسوخ شدن مظاهر غربگرائی و علائم غربزدگی

۱۴۸- رشد احساس تنفر نسبت به اشراف و مرفهین بی درد و ضد ارزش شدن وابستگی به اشراف

۱۴۹- ارزش یافتن مشاغل مفید در جامعه

۱۵۰- پیدایش یک هویت وروحیه جدید به ویژه در نسل جوان مخصوصا در سالهای اول

انقلاب به گونه ای که انسان می توانست نور تجلی خدا را در سیمای آنان مشاهده

کند.

۱۵۱- پیدایش بعد سیاسی- اجتماعی امت اسلامی تحت عنوان حزب ا… و انتشار آن

در سراسر جهان

۱۵۲ – اصلاح مفهوم و برداشت اجتماعی از ازدواج و مراسم آن به ویژه در سالهای اولیه

انقلاب

۱۵۳- بستن کانونهای فساد و فحشا نظیر میخانه ها و عشرتکده ها

۱۵۴- اصلاح روابط نسل جوان و میانسالان و کهنسالان به ویژه در سالهای اولیه انقلاب

۱۵۵- توجه به ایتام به گونه ای که در سالهای اولیه انقلاب تمام آنها تحت تکفل

خانواده ها قرار گرفتند.

۱۵۶- آمیختگی طبقات اجتماعی و درهم شکستن حصارهای طبقاتی

۱۵۷- مشارکت بیشتر مردم در آموزش رسمی

۱۵۸- طرح مباحث فقهی در جامعه به صورت یک کارکرد اجتماعی

۱۵۹- تغییر مفهوم منزلتهای اجتماعی از سطح مادی به سطوح معنوی به گونه ای که رهبری انقلاب که از منزلت اجتماعی بالائی برخوردارند از نظر شیوه زندگی بسیار ساده تر از دیگران زیست می نمایند.

۱۶۰- تقویت روحیه مقابله با نفوذ و سلطه بیگانگان در مردم[۱]

***

مسئله این که اینک در مقابل ما قرار دارد این است که این دستاورد ها را تا چه اندازه ای حفظ کرده ایم و یا تا چه حدّی آنها را توسعه داده ایم و یا تا چه اندازه ای آنها را از دست داده ایم.

بی تردید بعضی از این دستاورد ها – به حق یا به نا حق که داوری در این باره در صلاحیّت ما نیست – از دست رفته اند مانند ملّی شدن بانکها (دستاورد شماره ۲۵) بعضی دیگر اتفاقاً بسیار توسعه یافته اند مثل بازسازی صنایع نظامی کشور با برنامه ریزی مدیریت، طراحی و خلاقیّت خودی (دستاورد ۵۰). بعضی دیگر اندک اندک بفراموشی سپرده می شوند مانند جهش در شعر و پیدایش شعر انقلابی که در آن آفاق جدیدی از تفکر و اندیشه بشری به چشم می خورد (دستاورد شماره ۵۹) و یا جهش در زمینه سرود و تولید سرود های انقلابی با مضامین بکر سیاسی و اجتماعی (دستاورد شماره ۵۸) بعضی دیگر از دستاورد های انقلاب در معرض خطر قرار گرفته اند مثل سکس زدائی از عرصه هنر و ادبیات (دستاورد شماره ۶۵) و برخی دیگر بوسیله برخی از افرادی که از مسائل سیاسی و فرهنگی و اعتقادی آگاهی چندانی ندارند عامدانه زیر پای گذاشته می شود مثل تفکیک ارزشهای قومی از ارزشهای اسلامی و طرد ملّی گرائی به عنوان یک انحراف از مسیر هدایت جامعه بشری به سوی خدا(دستاورد شماره ۸۰) برخی امروز دقیقاً هدف قرار گرفته اند و عده ای در صدد محو آن هستند مثل طرح پوشش اسلامی برای دفاع از امنیّت خانواده ها وپرورش نسل سالم (دستاورد شماره ۸۶) برخی دیگر اندک اندک مورد تهاجم قرار می گیرند مثل الحاد زدائی از عرصه هنر و ادبیات (دستاورد شماره ۹۴) و محدودیّت نقش آفرینی روشنفکران وابسته و لائیک به عنوان پیشقراولان استعمار فکری و فرهنگی (دستاورد شماره ۹۶) و یا احیاءِ نامها و نشانه های اسلامی (دستاورد شماره ۱۰۸) برخی دیگر از داخل و خارج مورد حملات مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفته اند مانند از خود دانستن دولت و احساس رابطه خودی از سوی مردم با دولت (دستاورد شماره ۱۲۱) و یا تقویت جایگاه مجلس در کشور (دستاورد شماره ۱۲۶) و یا تقویت رفتار اجتماعی مثبت در مردم (دستاورد شماره ۱۲۷) و یا آمیختگی دولت و مردم (دستاورد شماره ۱۳۴) و یا توجه به نیرو های مؤمن و مخلص (دستاود ۱۳۹) برخی بدلیل فشار های خارجی و افزایش بیکاری و اعتیاد بشدّت تضعیف شده اند مثل تقویّت نقش و جایگاه خانواده بعنوان اولیّن نهاد اجتماعی (دستاورد شماره ۱۳۱) بعضی از دستاورد ها تقریباٌ از دست رفته اند مثل احترام به مستضعفین و محرومین که پس از انقلاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرد (دستاورد شماره ۱۴۳) و یا منسوخ شدن مظاهر غربگرائی و علائم غربزدگی (دستاورد شماره ۱۴۷) ویا رشد احساس نفرت نسبت به اشراف و مرفهین بی درد و ضد ارزش شدن وابستگی به اشراف (دستاورد شماره ۱۴۸)

***

اینک مائیم و این انقلاب و دستاورد های آن که بعنوان امانت از سوی مردم بدست نخبگان سپرده شده است، فردا در میعاد از ما می خواهند پرسید:«شما با دستاورد های انقلاب اسلامی که ثمره مجاهدت انبیاءِ، اولیا، علما و شهدا بود چگونه رفتار کردید؟»

و پاسخ ما، آیا چه خواهد بود؟

 

[۱] . محمد حسن زورق: آئین برنامه سازی رادیوئی، تهران، انتشارات سروش، ص۴۳۴-۴۲۷

برای دانلود مستقیم نسخه PDF مجله برروی لینک زیر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.