چرا و چگونه در انتخابات شرکت کنیم؟

0 338

الف: چرا در انتخابات شرکت کنیم؟

  • حق تعیین سرنوشت، حق طبیعی ماست و ما الزاماً باید از این حق استفاده کنیم و از آن دفاع نمائیم و گرنه در مقابل خداوند مسئول خواهیم بود. تجربه چهل ساله انقلاب نشان داده که رأی مردم در انتخاب ایران مؤثر است و بدین دلیل است که بعنوان مثال افراد گوناگون و از جناح های سیاسی مختلف و با اندیشه های متفاوت در انتخاب ریاست جمهوری رأی آورده اند نظیر آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله خاتمی، دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر روحانی و همچنین اعضای مجلس شورای اسلامی در ادوار گوناگون از طیف های مختلفی بوده اند از دکتر مجتبی رحماندوست گرفته تا دکتر عارف.
  • تقویت مردم سالاری وظیفه ماست اگر چنانچه نمیخواهیم بار دیگر گرفتار سلطه و سلطنت و داغ و درفش و استبداد شاهانه و تاراج آشکار و مخفیانه کشور باشیم.
  • شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است. مگر پیامبر اسلام (ص) نفرمودند هر کس صبح کند و در امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست.
  • شرکت در انتخابات یک وظیفه ملّی است زیرا نمایندگان مجلس هستند که با نوع قانونگذاری های خود سرنوشت کشور را و آینده ملّت را رقم می زنند.
  • شرکت در انتخابات و انتخاب افراد اصلح ادای دین به فرزندانمان، به جامعه ما و به نسل های آینده است.

ب: چگونه در انتخابات شرکت کنیم؟

  • از تمام کسانی که نامزد شرکت در رقابت انتخاباتی شده اند آگاه شویم.
  • به بررسی و نقد نامزدها از نظر سوابق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، وضع زندگی خانوادگی، میزان احساس تعلّق به سعادت مردم، میزان علاقه به خدمت به کشور به ویژه مستضعفین و محرومین، میزان پای بندی به اسلام، قانون اساسی و ضوابط شرعی، میزان درک مسائل گوناگون کشور و داشتن ایده های مناسب برای حل مشکلات و رفع موانع ترقی کشور بپردازیم.
  • میزان تطابق گفتار و رفتار نامزدها، منابع مالی که صرف تبلیغات شخصی می کنند و استواری شخصیّت آنها بویژه میزان احساس مسئولیت آنها و بی رغبتی آنها به قدرت و ثروت و شهرت را بسنجیم.
  • یک لیست از اسامی افراد اصلح به تعدادی که میتوانیم رأی دهیم انتخاب کنیم و حداقل یک روز قبل از انتخاب این لیست را آماده کرده باشیم و اعضای آن را بدّقت مورد بررسی قرار داده باشیم.
  • از رأی دادن بصورت جناحی و حزبی و لیستی بصورتی که ندانیم دقیقاً به چه کسانی با چه سوابقی و با چه مقاصدی رأی می دهیم اکیداً خودداری نمائیم زیرا در پیشگاه خداوند مسئول رأیی که می دهیم هستیم.

نظر شما چیست؟ معیار شما کدام است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.