جهان پس از کرونا

0 323

اثرات مستقیم ویروس کرونا را همه میدانیم اما تاثیرات غیرمستیم آن که مهم تر از تاثیرات مستقیمش می باشد به شرح زیر است:

الف) ایران:

۱کاهش مجادلات جناحی۲کاهش زمینه های اجتماعی برای اغتشاشات ساختارشکنانه۳آشکارشدن کارامدی نظام ۴ توجه بیشتر به محرومین ۵_تلطیف روابط اجتماعی

۶افزایش سرمایه اجتماعی نظام ۷افزایش همدلی بین المللی با ایران ۸افزایش حرمت موسسات علمی وپژوهشی ۹ افزایش حرمت بین المللی ایران بویژه پس از پرتاب ماهواره نور۱۰_ ارتقای سرمایه اجتماعی بسیج

۱۱_ افزایش سرمایه اجتماعی روحانیت شیعه ۱۲_ افزایش شوق مشارکت بسیجی در میان جوانان

ب؛ آمریکا : کاهش حرمت بین المللی آمریکا ۲_ کاهش اعتبار سیاست گذاری های دولت امریکا ۳_ آسیب پذیری نیروی دریائی این کشور ۴تضعیف موقعیت اجتماعی ترامپ وکاهش شانس انتخاب مجدد او ۵افزایش اختلافات دو حزب اصلی این کشور ۶افزایش اختلافات نژادی واجتماعی درامریکا ۷ آشکار شدن ضعف های جدی خدمات اجتماعی در آمریکا ۸_ آغاز مهاجرت معکوس از امریکا به مکزیک ۹_ افزایش شانس حزب دموکرات امریکا در انتخابات آینده ۱۰_ افزایش احتمال بازگشت امریکا به برجام ۱۱_ افزایش ریسک پذیری ترامپ وافزایش خطر او برای جهان ۱۲_ افزایش تهدیدات مستقیم امریکا برای کشورهای محور مقاومت بویژه سوریه و عراق از امروز تاماه آبان

ج؛ جهان :

۱کاهش اعتبار جهانی غرب ۲ تضعیف اتحادیه اروپا۳_ ارتقای حرمت جهانی چین ۴_ افزایش اعتبار اسیای شرقی

۵_ اشکار شدن ضعفهای اساسی تمدن سکولار غرب ۶_ کاهش اعتبار کشور های وابسته به غرب بویژه نظامهای پادشاهی وامیرنشین های عربی ۷_ افزایش توجه به خدا وماورالطبیعه ۸افزایش بیکاری وبحران اقتصادی درغرب ۹ کاهش بیسابقه قیمت نفت ۱۰_ اسیب پذیری اقتصادی ودر نتیجه سیاسی ونظامی عربستان ۱۱_ اصرار شتابزده ائتلاف سعودی برای تجزیه یمن ۱۲ _افزایش امکان نفوذ بیشتر ایران درخلیج فارس دریای عمان وحتی شاید دراقیانوس هند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.