گروه وِتر «صدای من» را برای جورج فلوید ساخت

0 18

گروه وِتر «صدای من» را برای جورج فلوید ساخت
به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، در پی کشته شدن جورج فلوید سیاه پوست توسط نیروهای پلیس آمریکا، اثر جدید گروه موسیقی وتر به زبان انگلیسی و با نام «صدای من My Voice» منتشر شد.

موسیقی این ترانه برگرفته از آهنگ «Numb» از «XXXTentacion» است، هنرمند آمریکایی سیاهپوستی که او هم مدتی قبل از این کشته شد

متن شعر آن به شرح زیر است:

You may cut off my breath
تو ممکن است نفس من را قطع کنی
But never my faith
اما ایمان من را هرگز
No never my faith
نه، ایمان من را هرگز
Its my voice
این صدای من است
You may chain both my hands
تو ممکن است دستان من را در زنجیر کنی
But never my soul
اما روح من را هرگز
No never my soul
نه، روح من را هرگز
Its my voice
این صدای من است
You may cut off my breath
تو ممکن است نفس من را قطع کنی
But never my faith
اما ایمان من را هرگز
No never my faith
نه، ایمان من را هرگز
Its my voice
این صدای من است
You may chain both my hands
تو ممکن است دستان من را در زنجیر کنی

But never my soul
اما روح من را هرگز
No never my soul
نه، روح من را هرگز
Its my voice
این صدای من است
When you fight against love
وقتی تو با عشق بجنگی
There’s no way to survive
راهی برای زنده ماندن وجود ندارد
There’s no way to survive
راهی برای زنده ماندن وجود ندارد
Its your choice
این انتخاب تو است
A hurricane of shouts
طوفانی از فریادها
Is shaking your house
خانهات را میلرزاند
Is shaking your house
خانهات را می‌لرزاند
Its my voice
این صدای من است
When you fight against love
وقتی تو با عشق بجنگی
There’s no way to survive
راهی برای زنده ماندن وجود ندارد

There’s no way to survive
راهی برای زنده ماندن وجود ندارد
Its your choice
این انتخاب تو است
A hurricane of shouts
طوفانی از فریادها
Is shaking your house
خانهات را می‌لرزاند
Is shaking your house
خانهات را می‌لرزاند
Its my voice
این صدای من است
You may cut off my breath
تو ممکن است نفس من را قطع کنی
But never my faith
اما ایمان من را هرگز
No never my faith
نه، ایمان من را هرگز
Its my voice
این صدای من است
You may chain both my hands
تو ممکن است دستان من را در زنجیر کنی
But never my soul
اما روح من را هرگز
No never my soul
نه، روح من را هرگز
Its my voice
این صدای من است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.