عقلانیت دینی و عقلانیت مدنی

0 407

روز عاشورای امسال نیز در شرایط کرونا برگزار شد. آنچه شگفت انگیز بود این واقعیت بود که شرکت کنندگان در مراسم عاشورای حسینی عموماً مقررات بهداشتی را رعایت کرده بودند. هنگام ورود به مجالس حسینی همه مورد معاینه از نظر تب و گاه حتی اکسیژن خون قرار می گرفتند و همه فاصله مقرر را رعایت می کردند.

بنظر می آمد کسی نبود که ماسک نزده وارد این مجالس شده و یا از این مجالس خارج شود. در رانندگی نیز اگر دقّت کنیم کسانیکه بیشتر مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت می کنند همین تیپ اجتماعی هستند و بر عکس قانون شکنان در هنگام رانندگی بیشتر آدم های بی قید هستند که مست می کنند و سبقت غیر مجاز می گیرند و با سرعت غیر مجاز می رانند  و نطم عمومی را برهم می زنند و اتفاقاً برهم زنندگان نظم اجتماعی و اقتصاد عمومی همان ها هستند که کمتر به حسین و راه او و آرمان او عشق می ورزند.

بنظر میرسد عقلانیت دینی و عقلانیت مدنی و قانون مداری اسلامی و قانون مداری عرفی باهم ارتباط، تناسب و تعامل مستقیم دارند. نظر شما چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.