ترامپ می برد ولی آمریکا می بازد

1 312
  • تا پایان انتخابات آمریکا چیزی نمانده است دومین مناظره انتخاباتی آمریکا بین دو نامزد دستچین شده و منتخب دموکرات و جمهوری خواه برگزار شد. این مناظره کپی ناقصی از یکی از مناظرات انتخاباتی در آسیای غربی بود ولی در آن مناظره طرف پرخاشگر که بی مهابا چشمش را می بست و دهانش را می گشاد در طرف مردم محروم ایستاده بود و برنامه هایی به نفع طبقات ضعیف جامعه داشت ولی در انتخابات آمریکا ترامپ رو در روی ملت خود ایستاده است او اکثریت مردم آمریکا را که سیاه پوستان و سرخ پوستان و سایر رنگین پوستان هستند به هیچ گرفته است و آنها را برده های خود می شناسد پلیس آمریکا میزند و میکشد. چتر های حمایتی از سر این مردم برداشته شده است.بی کاری و بی خانمانی آنها را به سختی آزار می دهد ولی ترامپ با صراحت به آنها دروغ می گوید و مدعی می شود که بیشترین خدمات را به آنها رسانیده است.

با این همه ترامپ انتخابات آمریکا را می برد چون آنها که بر آمریکا حاکم اند – که قطعا مردم آمریکا نیستند – چنین می خواهند. پدیده Deep State در آمریکا عمیق تر و دقیق تر از هرجای دیگر است. دولت پنهان حاضر نیست قدرت را به مردم آمریکا بسپرد و حتی حاضر هم نیست به نفع مردم از خود انعطاف پذیری نشان دهد سیاهان سرکوب می شوند. مسلمانان با ترس و لرز زندگی می کنند. سرخ پوست ها از همه حقوق خود محروم شده اند و با این همه ترامپ شعار اول آمریکا را برگزیده و ظاهراً مقصود او از این شعار چنین است: اول آمریکا را به زمین بزند و بعد به حساب جهان و بشریت برسد.

ولی ما دربرابر دو خیر قرار گرفته ایم آنچنان که مسلمانان در جنگ بدر در برابر دو خیر قرار گرفته بودند: یا کاروان ابوسفیان به دست آنها بیافتد که ثروت هنگفتی همراه داشت و یا لشکر ابو جهل مغلوب آنها شود که جگر گوشه های استکبار قریش را با خود داشت. تقدیر چنین بود که لشکر ابو جهل مغلوب انقلاب اسلامی شود تا حق آشکار تر  و باطل بیش از گذشته تضعیف گردد.

امروز نیز ما در مقابل دو خیر قرار گرفته ایم: اگر بایدن ببرد فواید سیاسی و اقتصادی زیاد تری بهمراه دارد ولی اگر ترامپ ببرد لشکر استکبار غرب  در ” بدر جدید” در مقابل حقیقت عدالت خواهی ملّت ها – از آن جمله مردم آمریکا – و انقلاب اسلامی دچار شکست های جدید خواهد شد و حق آشکار تر و باطل از گذشته ضعیف تر خواهد شد و چنین خواهد شد. هرچند در هر دو صورت خیر در پیش است.

هرچه در پیشم از آن زلف پریش آید خوش آید

من دل درویش دارم هرچه پیش آید خوش آید

1 نظر
  1. محمد حسین می گوید

    نبود ترامپ برای تمام جهان بهتر از بودنش است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.