ابلاغ مراتب ثبت ملی ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار سیستان و بلوچستان

0 8

مراتب ثبت ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی در نامه‌ای‌ از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت میراث فرهنگی، در متن نامه  علی‌اصغر مونسان به احمدعلی موهبتی آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۱۳ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

ظرف مکعبی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۶۹۸)، شماره ثبت ۱۶۲۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

لیوان، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۷۸۷۴)، شماره ثبت ۱۶۲۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

جام پایه‌دار، شهر سوخته (شماره اموالی: ۸۱۱۴)، شماره ثبت ۱۶۲۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

خمره نخودی، شهر سوخته (شماره اموالی: ۷۸۵۳)، شماره ثبت ۱۶۲۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله آجری، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۶۶۹)، شماره ثبت ۱۶۳۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله نخودی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۵۳۱)، شماره ثبت ۱۶۳۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله نخودی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۵۸۴)، شماره ثبت ۱۶۳۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله نخودی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۶۱۲)، شماره ثبت ۱۶۳۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله نخودی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۶۷۹)، شماره ثبت ۱۶۳۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

کاسه خاکستری، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۵۷۱)، شماره ثبت ۱۶۳۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

خمره نخودی، شهر سوخته (شماره اموالی: ۵۶۶۴)، شماره ثبت ۱۶۳۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله، شهر سوخته (شماره اموالی: ۷۹۶۹)، شماره ثبت ۱۶۳۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

پیاله نخودی، اسپیدژ بزمان (شماره اموالی: ۵۵۹۴)، شماره ثبت ۱۶۳۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.