شیوه نامه اجرایی “پارلمان مشورتی اولیاء و مربیان دانش آموزان با نیازهای ویژه” ابلاغ شد

0 8

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی شیوه نامه اجرایی ” پارلمان مشورتی اولیاء و مربیان دانش آموزان با نیازهای ویژه ” را  به ادارات استثنایی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای برنامه‌های بسته تحولی”توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن سازمان” و با هدف بهره مندی واحدهای آموزشی از ظرفیت ها و قابلیت های اولیای دانش آموزان یا نیازهای ویژه در سطح استان،  از سوس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شیوه نامه اجرایی ” پارلمان مشورتی اولیاء و مربیان دانش آموزان با نیازهای ویژه ” به ادارات آموزش و پروش استثنایی استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، محورعمده این برنامه، مشارکت اولیا و استفاده از ظرفیتهای فکری، علمی، تخصصی و فنی آنان در مدارس و ایجاد یک ارتباط هدف مند، مستحکم و مداوم با اولیا است.

 شایان ذکر است؛ پارلمان مشورتی اولیاء و مربیان دانش آموزان با نیازهای ویژه هیاتی منتخب از نمایندگان و روسای انجمن اولیاء و مربیان سراسر کشور است که در جهت تحقق اهداف آموزشی، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان استثنایی با بهره مندی از مشارکت همه جانبه اولیاء  گام برمی دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.