مراتب ثبت ملی ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

0 10

مراتب ثبت ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی در نامه‌ای‌ از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار فارس ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت میراث فرهنگی، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان به عنایت‌الله رحیمی آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۳۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

قلمدان کشویی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۶۷)، شماره ثبت ۱۵۵۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان کشویی لاکی بر زمینه مشکی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۰)، شماره ثبت ۱۵۵۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان لاکی، فتح‌الله شیرازی (شماره اموالی: ۳۷۳)، شماره ثبت ۱۵۵۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان جعبه‌ای لاکی زرافشان (شماره اموالی: ۳۹۱)، شماره ثبت ۱۵۶۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد ۱ (شماره اموالی: ۳۹۴)، شماره ثبت ۱۵۶۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد ۲ (شماره اموالی: ۳۹۲)، شماره ثبت ۱۵۶۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان کشویی لاکی بر زمینه قهوه‌ای (شماره اموالی: ۳۹۳)، شماره ثبت ۱۵۶۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قلمدان کشویی لاکی با نقش برگ (شماره اموالی: ۶۰۳)، شماره ثبت ۱۵۶۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قاب  آئینه لاکی هشت ضلعی (شماره اموالی: ۳۷۲)، شماره ثبت ۱۵۶۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

قاب  آئینه لاکی بیضی شکل (شماره اموالی: ۳۷۱)، شماره ثبت ۱۵۶۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

جعبه آرایش لاکی ۱ (شماره اموالی: ۳۹۰)، شماره ثبت ۱۵۶۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

جعبه آرایش لاکی ۲ (شماره اموالی: ۶۰۹)، شماره ثبت ۱۵۶۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

جعبه آرایش لاکی ۳ (شماره اموالی: ۳۸۹)، شماره ثبت ۱۵۶۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: ۹۰۸)، شماره ثبت ۱۵۷۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: ۹۰۹)، شماره ثبت ۱۵۷۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۳)، شماره ثبت ۱۵۷۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۵)، شماره ثبت ۱۵۷۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۲)، شماره ثبت ۱۵۷۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۳)، شماره ثبت ۱۵۷۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۰)، شماره ثبت ۱۵۷۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۰)، شماره ثبت ۱۵۷۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۸)، شماره ثبت ۱۵۷۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۶۵)، شماره ثبت ۱۵۷۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۹)، شماره ثبت ۱۵۸۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۳۲)، شماره ثبت ۱۵۸۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۱)، شماره ثبت ۱۵۸۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۲۳)، شماره ثبت ۱۵۸۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۸۹۹)، شماره ثبت ۱۵۸۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۶۱)، شماره ثبت ۱۵۸۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۵۷۸)، شماره ثبت ۱۵۸۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: ۹۱۸)، شماره ثبت ۱۵۸۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.