ارزش و حقوق زن در نگاه شهید مطهری

0 1,397

از دیدگاه مطهری، نظام حقوق خانوادگى‏ و زنان در اسلام حائز اهمیت می باشد[۱] ولی مبحث اخلاق در روابط زناشویی بسیار حائز اهمیت است و افراد در جامعه اسلامی باید به مجموعه ای از اخلاقیات پایبند باشند. به عنوان نمونه، مطهری در کتاب اخلاق جنسی اشاره می کند که  اخلاق جنسى قسمتى از اخلاق به معنى عام شامل آن عده از عادات و ملکات و روشهاى بشرى است که با غریزه جنسى بستگى دارد. حیاء زن از مرد، غیرت ناموسى مرد، عفاف و وفادارى زن نسبت به شوهر، ستر عورت، ستر بدن زن از غیر محارم، منع زنا، منع تمتع نظرى و لمسى از غیر همسر قانونى، منع ازدواج با محارم، منع نزدیکى با زن در ایام عادت، منع نشر صور قبیحه، تقدس یا پلیدى تجرد جزء اخلاق و عادات جنسى به شمار مى‏روند.[۲]

این مسائل در حالی است که جهان غرب و انسان های مادی­گرا در ده های اخیر نیز  پا را فراتر از اخلاقیات و ارزش های انسانی نهاده اند و ضمن پشت کردن به ارزش های خانوادگی، به گونه ایی با زنان برخورد کرده اند که آنان را به کالا و شی ایی برای لذت مردان و مقاصد تجاری تبدیل کرده اند. مطهری در کتاب مساله حجاب به فروپاشی ارزش های خانوادگی در جهان غرب و کشورهای تقلیدکننده از آنها اشاره می کند و معتقد است تاکید کشورهای به ظاهر پیشرفته در زمینه آزادی زنان منجر به کالاشدن زن برای مقاصد تجاری و کام جویی هوس­رانان شده است و این امر ضمن فروپاشی ارزش زن در خانواده و جامعه، منجر به افول جایگاه خانواده شده است.

در ضمن، سوءاستفاده های فرهنگی، جنسی و تجاری از زنان تحت پوشش آزادی منجر به انحراف جوانان و جامعه از اهداف متعالی می شود.[۳]  به اعتقاد مطهری، «دنیاى امروز این ارزش فوق‏العاده انسانى را نادیده گرفته است و در عین اینکه دودش به چشمش مى‏رود نمى‏خواهد به روى خود بیاورد. جهان امروز به نام آزادى زن و صریحتر آزادى روابط جنسى روح جوانان را سخت فاسد کرده است. به جاى اینکه این آزادى به شکفتن استعدادها کمک کند، به شکل دیگر و به صورت دیگر غیر آنچه در قدیم وجود داشت، نیروها و استعدادهاى انسانى را هدر داده است و مى‏دهد. زن از کنج خانه بیرون آمده اما به کجا رو آورده است؟ به سینماها، کنار دریاها، حاشیه خیابانها، مجالس شب‏نشینى! زن امروز به نام آزادى خانه را خراب کرده بدون اینکه مدرسه یا جاى دیگر را آباد کرده باشد. اگر غلط نکنم آنجا را نیز خراب کرده است.

در اثر این بى‏بند و بارى و دور افکندن قیود انسانى، از راندمان تحصیل جوانان‏ کاسته شده، جوانان از تحصیل و مدرسه فرارى شده‏اند، جنایت­هاى عشقى فراوان شده، بازار سینماها رونق گرفته، جیب کارخانه داران مولّد لوازم آرایشى پر شده، ارزش رقاصها و رقاصه‏ها و کولیها صد برابر دانشمندان و متفکران و مصلحان اجتماعى شده است.»[۴] چنین روحیه ای در جهان مادی منجر به ارزش شدن بی حیایی در مقابل ارزش هایی نظیر نهاد خانواده و کرامت زنان شده است و به قول مطهری، ارزش زنان بی حجاب از متفکرین و اندیشمندان بیشتر شده است.[۵]

[۱]. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۰، ص۱۱٫

[۲]. مرتضی مطهری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۲، ص۲۱٫

[۳]. مرتضی المطهری، مسأله الحجاب، ترجمه جعفرصادق خلیلی، قم، منشور سیدی،۱۴۲۶ه،  صص۱۹۰-۱۷۹٫

[۴]. مرتضی مطهری، مسئله حجاب، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۷، صص۲۰۳-۲۰۱ و مجموعه آثار شهید مطهری، جلد‏۱۹، صص۵۳۷-۵۳۶٫

[۵].  عبدالمجید دشتی‌برازجانی، پرسش‌ها و پاسخ‌های خانوادگی مطهر: به ضمیمه تحلیل روان‌شناسی-اجتماعی بر مسئله حجاب و بدحجابی، قم، نشر کریمه اهل بیت(ع)،۱۳۹۳، صص۱۲۶-۱۱۷٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.