آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین

0 38

واکسیناسیون علیه ویروس کرونا به صورت سراسری در استان‌های ایران با دستور رئیس جمهور آغاز شده است. در استان قزوین این فرآیند با اولویت واکسیناسیون کادر درمان، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در بیمارستان بوعلی قزوین آغاز شد.

 • انجام تست کرونا قبل از تزریق واکسن
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • کادر درمانی در بیمارستان بوعلی قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین
 • آغاز واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کرونا در قزوین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.