چراغ روستاها روشن شد

0 23

 

وقتی که روستاها برق و گاز و کار و امکانات داشته باشند، طبیعی است که نه تنها مهاجvت به شهرها کمتر خواهد شد که حتی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها هم انجام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.