آبیاری دو مرحله‌ای مزارع کشاورزی ۵ شهرستان سیستان

0 25
آبیاری دو مرحله‌ای مزارع کشاورزی 5 شهرستان سیستان

محمد علی نیکبخت امروز در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: با بررسی الگوریتم های راداری و اپتیکی و تکنیک های سنجش از دور در سال زراعی جاری سطح سبز دشت سیستان به رقم ۶٨ هزارو ١٠٠هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: از این سطح ۵۶هزار و ٧٠٠ هکتار از محل طرح ۴۶هزار هکتاری دشت سیستان آبگیری شده و مابقی از محل آب چاهک ها و از طریق انهار سنتی مشروب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: در سال زراعی گذشته تا اول هفته دیماه ١٣٩٨ با رها سازی ٢٢٠ میلیون مترمکعب آب از طریق انهار ،۴١ هزار هکتار به زیر کشت رفت ولی در سال زراعی ١٣٩٩ تا هفته اول دیماه با تحویل ١٠٧ میلیون مترمکعب آب از طریق طرح آبرسانی در محل حوضچه های پنج هکتاری ،۵۶ هزار و ٧٠٠ هکتار از زمین های کشاورزان به زیر کشت رفت.

نیکبخت افزود: با قیاس این ارقام علاوه برصرفه جویی ١١٣ میلیون مترمکعبی آب، شاهد ارتقای بهره وری آب مصرفی به ازای هرمترمکعب آب مصرفی از ٢ متر مربع سطح سبز به ۵ متر مربع سطح  سبز هستیم.

مجری طرح آبرسانی دشت سیستان بیان کرد: با اجرای طرح تغییر الگوی کشت ارتقای بهره وری آب بیشتر خواهد شد.

گفتنی است، تاکنون طی دومرحله آبیاری مزارع کشاورزان در پنج شهرستان حوزه سیستان ١٧٠ میلیون مترمکعب در محل حوضچه‌های پنج هکتاری تحویل کشاورزان شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.