موافقت هیات دولت با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا / اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

0 6

در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی انجام شد؛

موافقت هیات دولت با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا / اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، رئیس جمهوری، با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، تمدید مصوبه مربوط به بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا به تصویب رسید.

شناسه خبر: ۱۲۱۳۳۱ –

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۴:۲۷

به موجب این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی می توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان سال ۱۴۰۰ دریافت نکرده و بازپرداخت تسهیلات بهره‌برداران مزبور را تا تاریخ مذکور به تعویق بیندازند.
همچنین دستگاه های اجرایی در قراردادهای اجاره اماکن واگذار شده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می کنند، به دلیل ذکر شده در بند فوق، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می باشند و درخصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌ بها اعمال نمی گردد.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی به شرح زیر مورد بررسی و تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

اصلاح آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه
با موافقت هیات وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصلاح شد.
بر این اساس، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه ای اعم از تجربی یا دارای تحصیلات تخصصی مرتبط که تولیدکننده آثار و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای بوده و درآمد اصلی خود را از طریق این فعالیت تأمین می کنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار می گیرند.
همچنین مصوب شد به منظور پرداخت مقرری بیکاری به مشمولین این آیین نامه، ردیف اعتباری در لوایح بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما پیش بینی و متناسب با اعتبار تخصیص یافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب افراد به صندوق اعتباری هنر پرداخت گردد.
حداکثر استفاده مجاز از مقرری بیکاری در طول ۵ سال اول پرداخت حق بیمه، ۲ ماه است. این میزان در سنوات بعدی به طور میانگین نباید در هر سال از دو ماه تجاوز کند. همچنین سقف پرداخت مقرری بیکاری در کل دوره پرداخت حق بیمه، ۲۰ ماه است.
در صورت عضویت فرد در سایر صندوق های حمایتی، اشتغال در دستگاه های اجرایی و یا کارگاه های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مقرری بیکاری قطع می گردد. در صورت احراز استفاده در دوره مزبور، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به حساب صندوق اعتباری هنر مسترد شود.
مقرری بیکاری قابل پرداخت متناسب با اعتبار تخصیص یافته، حداکثر ۵۵ درصد متوسط درآمد ۶ ماه آخر بیکار قبل از درخواست وی خواهد بود و به ازای هر فرزند ۵ درصد نیز به آن اضافه می شود.
صندوق اعتباری هنر منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط مجاز به هزینه کرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آیین نامه است. سایر هزینه های جانبی تا سقف ۵ درصد مقرری پرداختی، به عوامل ذی ربط ازجمله دبیرخانه با تأیید شورا از محل همین حساب قابل پرداخت می باشد.
شایان ذکر است، کمک های اعتباری دولت جهت تحقق اهداف این آیین نامه، هر سال ذیل برنامه های مرتبط در ردیف اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود.

تصویب آیین نامه اجرایی تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، درخصوص اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه انجام می شود و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اولویت تسویه بدهی های قطعی ناشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند.
همچنین در راستای انضباط مالی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند رسیدگی به درخواست های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.
براساس آیین نامه یاد شده، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید. ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.
دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید و مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می باشد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره یک ذیل آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار مربوط اقدام نماید.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشکیل کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران
با تصویب هیات دولت، مصوبه مربوط به تشکیل کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران، اصلاح شد.
این تصمیم با هدف ساماندهی و هماهنگ سازی یکپارچه ثبت نگارش و ترجمه نام های جغرافیایی در کشور و با توجه به فعالیت تأثیرگذار کمیته یاد شده در عرصه های ملی و بین المللی و نظر به تغییر نام برخی از دستگاه های عضو کمیته و لزوم عضویت وزارتخانه های راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بطور گسترده با نام های جغرافیایی و ترویج آنها ارتباط دارند، اتخاذ شد.
براساس اصلاح مصوبه فوق، کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران به عنوان نهاد مرجع، مسئول ارایه نگارش، تلفظ و برگردان لاتین نام‌های جغرافیایی استاندارد می باشد و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها، موظف به اجرای تصمیمات، مصوبات و دستورالعمل‌های ترویج نام‌های جغرافیایی استاندارد شده کمیته مذکور هستند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه جلسه خود، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

شناسه خبر: ۱۲۱۳۳۱

– رئیس‌جمهوری

– جلسات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.