سه شمشیر، و شیر

0 336

وقتی انقلاب ایران چون شیری دمان قفس فولادین رژیم خودکامۀ پهلوی را در هم شکست و رو به دشت های سرسبز آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی بحرکت در آمد امپریالیسم از سه شمشیر برای پاره پاره کردن این شیر سود جست و هر شمشیر را پس از شمشیر دیگر به سوی پیکر این شیر فرود آورد: شمشیر ملّی گرائی ایرانی اولین شمشیری بود که امپریالیزم آن را بدست گرفت تا با آن پیکر این شیر را هدف قرار دهد. این شمشیر را آمریکا بدست شاهپور بختیار داد که اسم خودش را مرغ طوفان نهاده بود. وقتی که بختیار با مقاومت این شیر روبرو شد که می خروشید و غرّید :«نه شاه می خواهیم نه شاهپور – مرگ بر این دو مزدور!»مثل روباه از معرکه فرار کرد هرچند در جنگل پاریس به چنگ تقدیر گرفتار شد و جان باخت.شمشیر دوم شمشیر ملّی گرائی عربی بود که این بار امپریالیزم این شمشیر را بدست صدام داد تا با آن با شیر انقلاب اسلامی بجنگد و آن را دوباره به قفس استبداد و استعمار باز آورد ولی صدام نیز با مقاومت سلحشورانه رزمندگان اسلام روبرو شد و از سال دوم جنگ تا سال هشتم مرتب از دست توانای رزمندگان اسلام زخم خورد و زوزه کشید و دست آخر مثل یک گرگ زخمی و در حال مرگ با تیر خلاص اربابانش جان سپرد. شمشیر سوم، شمشیر ملّی گرائی ترکیه و پان ترکیسم است که این بار امپریالیزم آن را بدست اردوغان در ترکیه داده است. اردوغان که از یک سو دم از اسلام میزند از دیگر سو شمشیر پان ترکیسم را بدست گرفته و آن را آرام آرام بر نخجوان،جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان فرود  می آورد و امیدوار است که در نهایت نوک شمشیرش را به سین کیانگ برساند تا نهایتا یک زخم کاری بر شیر انقلاب اسلامی در آسیای غربی فرود آورد ولی اشتباه می کند. این شمشیر – شمشیرپان ترکیسم – اوّل در دست آتا ترک اسلاو بود و می خواست با آن هویت اسلامی منطقه آناتولی راپاره پاره کد و نتوانست و حالا از اردوغان که دستش بخون مردم سوریه و عراق رنگین است چه کاری بر می آید؟

غرب باید از این سه شمشیر شکسته بگذرد و واقعیت صلابت شیر انقلاب اسلامی را بپذیرد و با آن با روشی صادقانه به گفتگو بنشیند و گرنه این شیر اگر تصمیم بگیرد شیرازۀ سلطه غرب بر آسیا را از هم خواهد درید و همه قفس های ساخته شده بوسیله امپریالیسم را خواهد شکست.

مشروح مجله شماره خرداد ماه فرهنگ اسلامی را در لینک زیر قرار دارد ملاحظه فرمائید…

دانلود مستقیم مجله شماره ۷۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.