مجله شماره ۷۲ فرهنگ اسلامی

0 277

بیش از یک قرن از آغاز اشغال فلسطین توسط انگلستان و بیش از هفت دهه از آغاز اشغال فلسطین به دست صهیونیست ها می گذرد. در این هفت دهه،جنگ های خونینی رخ داده ،و هر بار تعداد قابل توجهی از مردم فلسطین شهید یا مجروح یا آواره شده اند.همچنین ،اینک بیش از چهار دهه از آغاز بحران افغانستان می گذرد .این دو بحران چه شباهت ها یا تفاوت هایی با هم دارند؟

۱- در هردو بحران، روسیه و انگلیس نقش آفرین بوده اند. افغانستان مولودی است که – مانند اسرائیل- در دامن سیاست انگلیس متولد شد،کمااینکه کشورهای مستقل مشترک المنافع در آسیای مرکزی و قفقاز در دامن سیاست روسیه متولد شده اند.

۲-در هر دو بحران،ریشۀ بحران های امنیتی و سیاسی در بحران هویت است، که مردم درظرف جغرافیایی تمدن اسلامی گرفتار آن شده اند.

۳-در هردو بحران ، ژئوپلتیک نقش اصلی دارد: فلسطین محل اتصال سه قارۀ اروپا ، آسیا و آفریقا و یک نقطۀ مهم ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک حساب می شود؛ افغانستان هم با چین ،هند،ایران و شوروی قدیم(کشورهای مستقل مشترک المنافع جدید) هم مرز است. بنابر این، نه انگلستان و نه آمریکا هیچ کدام نمی توانند نسبت به آن دو بی تفاوت بمانند.

ادامه مطلب در لینک زیر دانلود نمائید..

مجله شماره ۷۲ فرهنگ اسلامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.