داستان فداکاری نوجوان ایذه ای؛ علـــی لـــندی، الگوی غیرت و شجاعت

0 0

بلوطک لندی “روستایی از ایذه خوزستان که این روزها نام اش در موتورهای جستجوگر دنیا پرآوازه شده
میزبانی آرام و ابدی برای تن سوخته نوجوان ۱۵ ساله فداکار.
مهر، این بار بوی درس و کتاب تازه و کاغذ املاء نداشت؛ مدرسه اینجا با امتحان شجاعت و مشق سوختن پروانه ها آغاز می شود…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.