ارسال سوخت ایرانی به لبنان و برقراری معادله جدید

0 66

یکی از تحولات مهم در تاریخ لبنان و حتی خاورمیانه که از آن می توان یک نقطه عطف نیز یاد کرد، ابتکار حزب الله در فراهم کردن مقدمات خرید سوخت از ایران بوسیله تجار و بازرگانان لبنانی است که این کشور را از بزرگترین فاجعه انسانی تحمیلی در تاریخ این کشور عبور داد. سخنرانی سید حسن نصر الله در فراهم کردن خرید سوخت توسط تجار لبنانی و تضمین انتقال آن به لبنان(اقدام حزب الله در اعلام کشتی حامل سوخت به عنوان بخشی از خاک لبنان)راهبردی ترین تصمیم حزب الله بود که به نوعی با تصمیم حزب برای ورود به سوریه قابل مقایسه است. حزب الله برای اینکه نشان دهد این تهدید جدی است تصاویر مربوط به سکوهای نفتی و گازی رژیم صهیونیستی را در دریای مدیترانه منتشر کرد و پیامی با مضمون معادله سوخت در برابر سوخت به این رژیم ارسال کرد. این بدین مفهوم بود که اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا می کرد و کشتی های حامل سوخت خریداری شده از ایران را مورد هدف قرار می داد بلافاصله سکوهای نفتی و گازی این رژیم مورد حملات متقابل قرار می گرفت که در این صورت یک معادله دیگر به جمع معادلات گذشته اضافه می شد که طبعا حلقه های بازدارندگی را یکبار دیگر بر ضد این رژیم تنگ تر می کرد. این اقدام حزب الله،  لبنان را ازلبه پرتگاه نجات داد و فضای تنفسی جدید به کالبد این کشور دمید.

 

 

 

 

امریکا در زمان دولت ترامپ تحریم های فلج کننده علیه دولت و مردم لبنان اعمال کرد و در عین حال با درخواست از سعد حریری نخست وزیر وقت لبنان برای کناره گیری از قدرت زمینه های خلاء سیاسی را فراهم کرد و از این طریق کوشید مردم لبنان را در میان دو لبه قیچی قرار دهد و با اعمال فشارهای روز افزون ان ها را به رویارویی با حزب الله و مقاومت وادار کند اما با اینحال با وجود اینکه مردم لبنان بی سابقه ترین فشارها را در طول تاریخ سیاسی این کشور تحمل کردند اما هرگز در برابر مقاومت و حزب الله در نیفتاند. این مسئله موجب شد فشارها حتی با رفتن نتانیاهو و ترامپ نیز ادامه و افزایش یابد و مردم لبنان حتی برای تامین نیازهای اولیه همچون نان و آب نیز با مشکل مواجه شوند.در این وضعیت که به اصطلاح کارد به استخوان رسیده بود حزب الله نتوانست در برابر این فشارها بی تفاوت بماند و با وجود مخاطرات زیاد برای تضمین انتقال سوخت خریداری شده از ایران به لبنان، کشتی های حامل سوخت را جزء خاک لبنان اعلام کرد و از این طریق این پیام را به رژیم صهیونیستی و امریکا فرستاد که اگر آسیبی به کشتی های حامل سوخت به مقصد لبنان برسانند مراکز سوخت و سکوهای نفت و گاز این رژیم در دریای مدیترانه در امان نخواهد بود. این هشدار موثر افتاد و رژیم صهیونیستی نتوانست هیچ مزاحمتی علیه این کشتی ها اعمال نماید و حتی با بایکوت خبری آن را کاملا به حاشیه راند. تصمیم حز ب الله برای واردات و خرید سوخت از ایران بسیار سخت بود زیرا حزب الله از یک سو نمی توانست در برابر سرنوشت لبنان بی تفاوت بماند که به دلیل استمرار تحریم های امریکا بخصوص در زمینه سوخت به مرز فروپاشی رسیده بود و از دیگر سو اجرای این تصمیم می توانست عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد و حتی به بروز جنگ منطقه ای تبدیل شود. از این دید این تصمیم شبیه تصمیم حزب الله برای ورود به جنگ سوریه بود که سرنوشت جنگ را عوض کرد و اگر ورود حزب الله نبود هیچ تضمینی برای پایان پروژه ترویسم تکفیری و بقای دولت سوریه وجود نداشت.

بعد از اینکه حز ب الله کشتی حامل سوخت ایرانی را خاک لبنان اعلام و ورود آن را به لبنان تضمین کرد، مقامات دولت لبنان در تنگنای سختی قرار گرفتند زیرا از یک سو نمی توانستند با آن مقابله کنند چراکه اکنون مسئله تامین سوخت به دلیل تحریم های امریکا به یک نیاز فوق اساسی تبدیل شده و از دیگر سو جرات مقاومت در برابر امریکا و دیگر مخالفان منطقه ای و بین المللی مقاومت و حز ب الله نداشتند. در چنین شرایطی حز ب الله با درایت تصمیم گرفت کشتی حامل سوخت در بندر بانیاس سوریه پهلو بگیرد و با همکاری که دولت سوریه از خود نشان داد قرار شد توسط یکصد کامیون به مقصد لبنان ارسال شود. یکی از کارکردها و نتایج تخلیه سوخت در سوریه و ارسال ان به لبنان از طریق خاک سوریه این است که قانون قیصررا لغو و بی اعتبار ساخت. این قانون محدودیت های را برای روابط سوریه و لبنان ایجاد کرده بود. در ضمن یک شرکت وابسته به حزب الله مسئولیت توزیع را برعهده گرفت و سوخت را صرف نظر از تفاوت های قومیتی به طور برابر در سراسر لبنان و با اولویت تامین سوخت مراکز عمومی همچون نانوایی ها و بیمارستان ها توزیع کرد. اثارو برکات خرید سوخت از ایران برای هر دو طرف بسیار زیاد و گسترده است. این اقدام باعث شد که جایگاه و محببویت حزب الله درلبنان بیشتر شود به گونه ایی که به اعتقاد خیلی از ناظران اگر این فشارها در هر جای دیگر دنیا وارد می شد حتما به فروپاشی می انجامید و یکی از دلایلی مهمی که مردم لبنان علیرغم اینهمه فشار مقاومت می کنند به دلیل محبوبیت و اعتبار حزب الله و شخص سید حسن نصرالله است. در واقع حز ب الله با این اقدام لبنان را از خطر فروپاشی نجات داد و حتی برخی از مخالفان حزب الله از جمله جنبلاط اعلام کرده اند که حاضرند شرکت های خود را در اختیار حزب الله قرار دهند تا بتوانند سوخت را در لبنان توزیع کنند. از طرف دیگر ورود سوخت از ایران همچنانکه دشمنان و مخالفان ایران و حزب الله نیز اعلام کرده اند به تقویت جایگاه و نفوذ ایران در لبنان می انجامد.
از دیگر سو،خرید سوخت از ایران مخالفان و دشمنان حز ب الله و مقاومت را به تجدید رفتار و تحرک مجبور کرد. بعد از اینکه امریکا مطمئن شد که حز ب الله بلاخره سوخت ایرانی را وارد خواهد کرد به تکاپو افتاد تا حداقل برگه نجات لبنان به نام ایران ثبت نشود. به همین منظور امریکا انتقال گاز از مصر و برق از اردن را مطرح کرد اما این امر مستلزم این بود که سوریه اجازه ایجاد دکل در خاک خود برای صدور برق از اردن به لبنان را بدهد و به همین منظور هیاتی از لبنان برای هماهنگی به سوریه سفر کرد که این هم به نوعی تحریم های قبلی امریکا را علیه سوریه تضعیف می کند. تا پیش ازاین، رویکرد امریکا بر ممانعت از شکست محاصره اقتصادی و سوختی لبنان و تشکیل دولت در این کشور همراه بود و به گفته نبیه بری از ۸ ماه قبل دولت در پی انتقال گاز از مصر بود اما هر بار که مذاکرات به نتیجه می رسید امریکا مداخله می کرد و مانع می شد اما با عملی شدن خرید و انتقال سوخت ایرانی، امریکا برای اینکه این موفقیت ها بنام حزب الله و ایران تمام نشود با دستپاچگی زمینه انتقال برق از اردن و گاز از مصر به لبنان را فراهم کرد که باعث شکست قانون سزار علیه سوریه هم شد و در عین حال خواستار تشکیل سریع دولت شد تا دولت ابتکار عمل را در دست بگیرد.

 

 

 

 

 

همچنین ابتکار حز ب الله در خرید سوخت ایرانی شرایطی فراهم کرد که به خروج لبنان از بن بست سیاسی و تشکیل دولت جدید انجامید. هیچ کس تصور نمی کرد که دولت میقاتی تشکیل شود به دلیل اینکه هیچ از بازیگران داخلی و خارجی به استثنای حزب  الله و امل خواهان تشکیل دولت نبود و هرکس دلایل خاص خود را داشت و حتی سعد حریری هم با این پیش فرض که دولت تشکیل نخواهد شد صحنه را به نفع میقاتی خالی کرد. تمام تلاش ها بر این متمرکز بود که دولتی بدون حضور و مشارکت حزب الله تشکیل شود که این هم با توجه به نقش و جایگاه حزب الله امکان پذیر نبود . افزون بر این تلاش می کردند همه مشکلات و چالش ها را بر گردن میشل عون بیفتد و آن را ناکار آمد نشان دهند. اما با ناباوری مخالفان، دولت جدید بلاخره تشکیل شد. تشکیل دولت میقاتی بعد از ۱۳ ماه کشاکش صورت گرفت که ۹ ماه آن بر عهده سعد حریری و ۴ ماه دیگر در اختیار میقاتی بود. در واقع از زمانی که نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه شده بود اختلافات داخلی درباره تقسیم پست ها برطرف شده بود و مانع اصلی مخالفت های امریکا بود که به نظر می رسد بعد از شکستن حصر سوخت این مخالفت ها نه تنها بی اثر شد بلکه خود امریکا نیز راه چاره را در تشکیل کابینه دید تا حداقل ضرر را به حداقل برساند. با این پیشینه می توان تشکیل کابینه جدید لبنان را مکمل پیروزی لبنان و مقاومت در به شکست کشاندن حصر اقتصادی و سوختی ارزیابی کرد. با وجود موفقیت ها، البته چالش های زیادی پیش روی دولت جدید وجود دارد: یکی از این چالش های مهم ریشه دار بودن فساد اقتصادی است که نهادینه شده و رنگ و بوی دموکراتیک به خود گرفته است. به عبارت دیگر همه مفسدان کنونی از طریق انتخابات بر سر کار امده اند و اگر باز انتخابات برگزار شود باز به احتمال زیاد همین افراد بر سر کار خواهند امد. دوم با وجود اینکه مسئولیت وزارت دارایی به یک شیعه واگذار شده است که ازمون مهمی برای شیعیان است اما قدرت اقتصادی همچنان در اختیار و کنترل تیمی است که چشمشان به امریکا و موسسات مالی جهانی است. سومین چالش مسئله اوارگان سوری مقیم لبنان است که شیعیان و مسیحیان با اقامت دائمی ان ها مخالف هستند . و از همه مهمتر اینکه طایفه گری در لبنان همانند فساد نهادینه شده و در تاروپودسیاسی و اقتصادی و اجتماعی ان جای گرفته و در هم تنیده شده و لذا تا زمانی که وضعیت به همین منوال است نمی توان دولتی بدون چالش را سراغ داشت.  لذا با وجود اینکه حدود ۸ ماه به زمان برگزاری انتخابات باقی است اما مخالفان و بازندگان تحولات جدید از هم اکنون برای پیروزی در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و شهرداری ها در بهار آینده خیز برداشته اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.