ضرورت استحکام بخشی ساخت درونی قدرت در دهه چهارم انقلاب

0 75

ضرورت استحکام بخشی ساخت درونی قدرت در دهه چهارم انقلاب اسلامی را می توان در مولفه هایی همچون استمرار بخشی و بقای هویت و آرمان های انقلاب اسلامی، ضرورت دستیابی سند چشم‌انداز ادامه مسیر پیشرفت در شرایط سخت تحریم و فشار، تجربه ناکامی تئوری های برون‌زای توسعه در سه دهه گذشته، قرارداشتن در دهه چهارم به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و بسترسازی برای تحقق الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، افزایش آسیب‌پذیری نظام در حوزه اقتصادی به دلیل غفلت های داخلی و دشمنی های بیرونی، حفظ امید و ترسیم آینده روشن مبتنی بر خودباوری، نیاز به قدرت ملی برای مقابله با تهدیدات با اتکا به منابع داخلی، شرایط گذار از پیچ تاریخی و سرنوشت ساز و جایابی در معادلات قدرت جهانی،

دستیابی به آرمان ‌ها و اهداف بلند تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی، حفظ و تداوم دستاوردهای ارزشمند انقلاب در منطقه و جهان(احیای اسلام، خیزش‌های اسلامی برای مبارزه با استبداد و استعمار، استکبارستیزی و روحیه شهادت طلبی)، الگوسازی انقلاب اسلامی، تجربه به بن‌بست رسیدن الگوی غرب و در سراشیبی فروپاشی قرار گرفتن قدرت‌های لیبرالی خلاصه نمود و آثار و نتایج استحکام بخشی ساخت درونی قدرت عبارتند از: افزایش قدرت ملی و  توان چانه زنی در دیپلماسی و ایفای نقش تعیین کننده در تحولات منطقه ای و جهانی، افزایش مقاومت در برابر هر نوع فشار و باج خواهی بیرونی، توسعه و پیشرفت، ضمانت بخشی به روند رشد و پیشرفت کشور با اتکا به منابع و ظرفیت های داخلی، حل مسائل اساسی و مشکلات پیش روی کشور، تبدیل جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای دیگر ملت‌ها، حفظ استقلال و عزت ملی.[۱] با تحلیل و بررسی اندیشه ها و آراء مقام معظم رهبری، برای ساخت درونی می توان چند معنا متصور شد که عبارتند از:

  • ظرفیت های درونی و ملی یک نظام ملی،
  • مقاومت درونی در برابر تغییرات مختلف بیرونی،
  • قدرت درونی ملت،
  • عزم و اراده جدی ملت،
  • آرمان های جمهوری اسلامی ایران نظیر عدالت و کرامت انسانی،
  • اقتدار همه جانبه و درونزا.

ایشان در تعریفی جامع، ساخت درونی را این گونه تشریح می نمایند: «این ساخت حقوقى در حکم جسم است؛ در حکم قالب است، آن هویت حقیقى در حکم روح است؛ در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهرى و حقوقى هم باقى بماند، نه فایده اى خواهد داشت، نه دوامى خواهد داشت؛ مثل دندانى که از داخل پوک شده، ظاهرش سالم است؛ با اولین برخورد با یک جسم سخت در هم می شکند. آن ساخت حقیقى و واقعى و درونى، مهم است؛ او در حکم روح این جسم است. آن ساخت درونى چیست؟ همان آرمان هاى جمهورى اسلامى است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش ها، سعى براى ایجاد برادرى و برابرى، اخلاق، ایستادگى در مقابل نفوذ دشمن؛ این ها آن اجزاء ساخت حقیقى و باطنى و درونى نظام جمهورى اسلامى است.»[۲]

براساس آراء رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو نوع ساخت درونی قدرت وجود دارد:

الف) ساخت درونی پوک و شکننده؛ ظاهری مستحکم ولی باطنی پوشالی و پوک داردند.

ب) ساخت درونی مستحکم و باثبات؛ ظاهر و باطنی استوار و مستحکم دارند.

بنابر دیگاه فرمانده کل قوا، «خیلى از نظام ها، ظاهر مستحکم و باطن پوکى دارند؛ به تشر و قدرت ظاهرى و قبض و بسط حکومتى وابسته‏اند و مردم به عنوان مبناى حقیقى قدرت، در آن نظام ها مطلقاً حذف شده‏اند و حضورى ندارند. آن نظام ها هرچند ظاهر باثباتى هم داشته باشند، اما باطن پوکى دارند. غالب نظام هاى مرتجع و وابسته به قدرتهاى جهانى، مخصوصاً امریکا از این قبیلند.

نظامى که باطن قوى و قابل اتکایى دارد، نظامى است که مبناى حقیقى قدرت؛ یعنى آراء و اراده و حضور مردم در آن تأمین شده باشد. اگر به نظام هاى دنیا نگاه کنید، خواهید دید که غیر از جمهورى اسلامى، هیچ کشور دیگرى تا این اندازه به آراء و اراده و حضور مردم متکى نیست، و این وسیله‏ى استحکام‏ نظام ماست. وظیفه‏ى یکایک مسئولان و مردم این است که حضور قوى و اراده‏ى مستحکم عمومى را با تمام وجود حفظ کنند.»[۳] از این رو، آرایش یا ساخت درونی زمانی با قدرت ملی همراه می شود، معنای آمادگی روحی و فیزیکی و حصار مستحکم را می دهد که برطرف کننده ناامنی ها و مولفه های اضمحلال کننده قدرت می باشد. بر اساس فرمایش امام خامنه ای، «خداى متعال می فرماید: «وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ» « وضع موضعگیرى و آرایشِ پیرامون نبى این است. «عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ»؛ هم شیطان جنى، هم شیطان انسى به طرفش حمله میرکنند.

خب، اگر بناست من و شما تبلیغ رسالات الهى را بکنیم، منتظر شیاطین انسى و جنى باشیم. به ما حمله می کنند؛ آماده بشویم. از لحاظ روحى، در درون خود حصار مستحکمى به وجود بیاوریم، که این حصار، حصار ایمان و توکل است، تا مغلوب نشویم و از درون شکست نخوریم. فرار و هزیمت بیرونى، ناشى از فرار و هزیمت درونى است. شکست درون انسان است که شکست بیرونى را نصیب انسان می کند، بر انسان تحمیل می کند. اگر شما در دلت شکست نخورى، هیچ کس نمی تواند شکستت بدهد. حصارى که باید در دل شما به وجود بیاید، حصار ایمان به خدا و توکل على‏اللَّه است؛ «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، «وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ»، «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، «أَ لَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ»؛  این، یک جور آمادگى است. یک آمادگى دیگر هم آمادگى بیرونى است.»[۴]

آرایش درونی قدرت ناظر بر این است که نظام ملی و تمامی سیستم های خرد و کلان آن که مرتبط با قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند، و آرایش درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران باید «خود را وابسته کند بوحدت حقیقى ذاتى که استحکام آن بخودش هست و هیچ دستاویز محکم و موثقى با آن برابرى نمى‏کند و همه‏ى استحکامات‏ وابسته‏ى باو است.»[۵]

با عنایت به کلید واژه “درونی” در نظر مقام معظم رهبری به نظر می رسد برای دستیابی به کشور یپیشرفته و مقتدر باید به طور جدی به آرایش درونی در همه بخش ها اعم از نهادها، موسسات و سازمانهای خرد وکلان توجه نمود و نیاز است برای درک دایره مفهومی آرایش درونی اشاره به مفاهیمی همچون؛ درک درستی ازالگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، هدف های آرمانی جمهوری اسلامی(عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعى براى ایجاد برادرى و برابرى، اخلاق، ایستادگى در مقابل نفوذ دشمن)، افزایش مهارت های گوناگون، عزم و اراده جدی بر توانایی علمی و تدین، اقتدار علمى، ساخت حقیقى و باطنى در آرایش درونى نظام جمهورى اسلامى است.[۶] این آرایش درونی قدرت و استحکام ساخت درونی با اقتصاد قوی در ارتباط وثیقی قرار دارد.

استحکام در حوزه اقتصاد به معنای قوی بودن تولید، توزیع، مصرف و فرایندهای اقتصادی است که در برابر فشارهای بیرونی و خواسته های درونی قوی و پایدار است به گونه ای که معضلات و آسیب های اقتصادی نتوانند بر اقتدار و امنیت داخلی تاثیر منفی بگذراند. رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‏ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.

بنابراین همه‏ى مسئولین کشور، همه‏ى دست‏اندرکاران عرصه‏ى اقتصادى و همه‏ى مردم عزیزمان را دعوت مى‏کنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند…ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ى سرمایه‏دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکان‏پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه‏داران و کارگران، تقویت چرخه‏ى تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که به نظر من از همه‏ى اینها مهم تر است.

مصرف تولیدات داخلى است. ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى به‏جد پرهیز کنیم.»[۷] همان طور که قبلاً بیان شد اقتصاد مقاومتی به مثابه نظریه ای نوین در عرصه  اقتصاد می باشد که توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و در محافل علمی و آکادمیک، پیرامون آن مباحثی علمی انجام پذیرفته است اما این موضوع در سطح نظریه و ایده پردازی باقی نمانده است و در حوزه اجرا و عملیاتی سازی به آن توجه شده است و در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران نظیر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مولفه های آن اشاره شده است و مسئولین موظف هستند در سیاست گذاری ها به این اصول و مولفه ها پایبند باشند.

توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی زمینه های ارتقاء امنیت و تقویت دفاع ملی را فراهم می آورد؛ از این رو، برخی از اندیشمندان، اقتصاد دفاعی را بخشی از اقتصاد مقاومتی می دانند. اقتصاد مقاومتی براساس پذیرش اصل نفی سبیل اقتصادی و اهمیت عزت مسلمین، زمینه های خوداتکایی، استحکام ساخت درونی قدرت و اقتصاد ملی، مقاوم سازی اقتصاد و مدیریت تحریم ها را فراهم می آورد که این مولفه ها نیز تاثیر ایجابی بر دفاع ملی در برابر تهدیدات اقتصادی و سیاسی دارد[۸] که دستاورد آن، استحکام اقتصادی و سیاسی است. لاجرم نگاه به درون و ظرفیت های داخلی و ساخت درونی اقتصاد حائز اهمیت می باشد، همانگونه که در کلام و بیانات رهبر انقلاب اسلامی تبلور یافته است: «ملّت توجّه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور اقتدار درونى خود را حفظ کند؛ این توصیه‏ى همیشه‏ى ما به مسئولین است.

مشکلات کشور را تنها یک چیز حل مى‏کند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیّت‏هاى درونى، که این ظرفیّت‏ها هم بحمداللَّه بسیار است، بى‏شمار است و استفاده‏ى از این ظرفیّت‏ها به شکل حکیمانه. خوشبختانه مسئولین اقتصادى دولتى به این معنا توجّه کرده‏اند، به این نتیجه رسیده‏اند. راه برطرف کردن مشکلات اقتصادى کشور، حالا این بخش از مشکلات نگاه به بیرون نیست، نگاه به برداشتن تحریم دشمن و مانند اینها نیست؛ خوشبختانه مسئولین اقتصادى کشور به این معنا توجّه کرده‏اند. راه آن این است که به درون نگاه کنند؛ ساخت درونى اقتصاد را تقویت کنند؛ این کار را بنا دارند بکنند و ان‏شاءاللَّه همین است که پیش خواهد رفت و در این توفیق پیدا خواهند کرد.

به دشمن نمیشود چشم دوخت؛ از دشمن نمى‏شود انتظار داشت. آمریکایى‏ها در برخى از اظهارات و لفّاظى‏هایشان مى‏گویند ما دوست ملّت ایرانیم؛ دروغ مى‏گویند، در خلال کارهایشان مى‏شود فهمید. ایران را تهدید مى‏کنند، آن‏وقت توقّع دارند که جمهورى اسلامى از قدرت دفاعى خود بکاهد؛ این خنده‏آور نیست؟ این مسخره نیست؟ درعین‏اینکه تهدید مى‏کنند، درعین‏حال مى‏گویند شما قدرت دفاعى‏تان را کم کنید؛ نه، مسئولین گوناگون و بخشهاى مختلف و نیروهاى مسلّح، به توفیق الهى روزبه‏روز بر قدرت دفاعى خودشان خواهند افزود. آنچه کشور را نجات مى‏دهد، تکیه به نیروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمینه‏ى اقتصاد، هم در زمینه‏ى مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى، هم در زمینه‏ى مسائل فرهنگى.»[۹]

سید محمد جواد قربی

 

 

[۱]. روزنامه کیهان، «انقلاب اسلامی و استحکام بخشی ساخت درونی قدرت»، روزنامه کیهان، ۱۹ بهمن ماه۱۳۹۲، ص۸٫

[۲] . بیانات رهبر معظم انقلا اسلامی در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷٫

[۳] . بیانات رهبر معظم انقلا اسلامی در تاریخ۱۴/۰۴/۱۳۶۸٫

[۴] . بیانات رهبر معظم انقلا اسلامی در تاریخ۲۰/۰۷/۱۳۹۰٫

[۵] . ابراهیم عاملى، ‏تفسیر عاملى‏، به تحقیق على اکبر غفارى‏، تهران،‏ انتشارات صدوق‏،۱۳۶۰، جلد۱، ص۵۱۷٫

[۶].Mohammad Ali Javaheri,”The internal arrangement and Farhangian Universityand”, Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, March, Vol. 3, Issue 3, 2014, p156.

[۷]. پیام نوروزى رهبر معظم انقلاب به مناسبت حلول سال۱۳۹۱٫

[۸].سیدمحمدجواد قربی، «دفاع ملی و اقتصاد مقاومتی: بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند دفع تهدیدات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۱۳۹۵٫

[۹].  بیانات رهبر انقلاب اسلامی  در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش در سالروز بیعت تاریخى همافران با حضرت امام خمینى(رحمهالله‏علیه) در تاریخ۱۹/۱۱/۱۳۹۲٫

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.