مواد درسی و مسئولیت وزیر آموزش و پرورش

0 211

خبر تصمیم وزارت آموزش و پرورش در مورد تدریس زبان فرانسه در پاره ای از مدارس از طریق رسانه ها منتشر گردید. در متن خبر آمده است که وزارت آموزش و پرورش در پی تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر رفع انحصار از تدریس زبان انگلیسی در مدارس به چنین تصمیمی رسیده است.

این خبر همچنین در ستون «نظربدهید»فرهنگ اسلامی منعکس شد. نظرات داده شده درپی انتشار این خبر حول  محورهای مهم و اساسی زیرقرار می گیرد:

  • حساسیت بخش مواد درسی و کتب درسی در هر کشوری و این واقعیت اگر به وجود پدیده ای بنام تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی باور داشته باشیم و اگر نسبت به تذکراتی که مقام معظم رهبری در این زمینه داده اند حساس باشیم باید نگران باشیم که مبادا عوامل شبیخون فرهنگی بتوانند به مراکز حساسی که ماموریت تهیه مواد درسی و کتب درسی را بر عهده دارند نفوذ کرده از همان مجرا خدای نکرده به فرهنگ و انقلاب اسلامی ما صدمه وارد کنند.
  • شخص وزیر در مورد بخش های عملکردی وزارتخانه مسئولیت اجتناب ناپذیری دارد و باید شخصا بر روند و جریان امور در این بخش ها نظارت داشته باشد.
  • سیاست های ضد اسلامی دولت فرانسه بر احدی پوشیده نیست و باز کردن راه نفوذ فرهنگی فرانسه در ایران تحت عنوان انحصار زدائی از زبان انگلیسی امری است که نمی توان به سادگی آن را پذیرفت و آن را ناشی از ساده لوحی و یا خدای نکرده انگیزه های ناخوش آیند ندانست. مقام معظم رهبری برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب دستور رفع انحصار از تدریس زبان انگلیسی را صادر کردند ولی وزارت آموزش و پرورش اگر تدریس زبان فرانسه را در کشور رواج دهد نه تنها جلوی نفوذ و تهاجم فرهنگی غرب گرفته نشده و بلکه تشدید هم خواه شد.

بنظر می رسد کثرت اشتغال وزیر آموزش و پرورش را از توجه  به این نکات مهم بازداشته است در این شرایط وظیفه مشاوران دلسوز وزیر است که هشدارهای لازم را به وزیر بدهند تا وزارت آموزش و پرورش یک باردیگر در دام عمل زدگی گرفتار نشود.ودر چنین اموری باید با مطالعات کافی و همه جانبه و در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری دست به اقدام و عمل زد.

در پایان جا دارد از وزیر محترم آموزش و پرورش بپرسیم در قبال امتیاز تدریس زبان فرانسه  در کشور،از دولت فرانسه چه امتیازی گرفته شده یا می شود؟ آیا از آنها درخواست شده که در سیاست های ضد اسلامی و ضد ایرانی خود تجدید نظر کنند یا همانطور که زبان انگلیسی در ایران دهها سال است تدریس می شود و در مقابل انگلیس به دشمنی خود با انقلاب اسلامی ایران می افزاید در رابطه با فرانسه نیز همان راه گذشته پیموده خواهد شد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.