جغرافیای جهان ، جزیره جهانی و پیغمبران اولوالعزم

0 219

-کره زمین را بشناسیم:

کره زمین سومین  سیاره از منظومه شمسی است. مساحت کره زمین در حدود ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع است. کره زمین تقریبا بصورت کروی است و شعاع استوائی آن ۶۳۷۸ کیلومتر و شعاع قطبی آن برابر با ۶۳۵۷ کیلومتر است.یعنی شعاع استوائی آن تنها ۲۱ کیلومتر یعنی در حدود نه در صد از شعاع قطبی آن بلند تر است.سه چهارم سطح کره زمین را آب فراگرفته که جهان آبزیان را بوجود آورده است و فقط یک چهارم سطح کره زمین خشکی است که محل زندگی موجودات زنده هوازی از آن جمله انسانها است .

۳۷۵ کیلومتر از سطح زمین را آب فرا گرفته و ۱۳۵ کیلومتر مربع از آن خشکی است.دریاچه ها و حوضچه های بزرگ آبی در حدود ۱۵ میلیون کیلومتر مربع از سطح خشکی های جهان را فراگرفته اند و بزرگترین دریاچه جهان دریای قزوین و یا دریای خزر است.

کمترین میزان درجه حرارت در سطح کره زمین مربوط به قطب جنوب با حدود ۸۹ درجه زیر صفر و بیشترین درجه حرارت مربوط به دره مرگ در کالیفرنیا با بیش از ۵۶ درجه سانتی گراد بالای صفر است. بنابر این تفاوت بین سردترین و گرم ترین نقاط کره زمین در حدود ۱۴۵ درجه است.

زمین مادر موجودات زنده ای است که در سطح آن زندگی می کنند. ما نیز از خاک بوجود آمده ایم و پیکر ما بخشی از این خاک است و همه نیاز های خود را از این آب و خاک تامین می کنیم.

براساس برآورد دانشمندان ، بیش از چهار میلیارد سال پیش منظومه شمسی از یک سحابی خورشیدی بوجود آمده است.گفته می شود که زمین پس از یک دوره ده تا بیست میلیون ساله شکل کنونی خود را بدست آورده است.

زمین در آغاز بصورت مواد مذاب بود و سپس بتدریج از دمای آن کاسته شد و پوسته جامد آن بوجود آمد.تنها قمر زمین در حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش متولد شده است.

زمین یک سیاره سنگی است و بجای آنکه از گاز ساخته شده باشد از سنگ ساخته شده است.از میان چهار سیاره سنگی منظومه شمسی ،زمین بیشترین جرم ، بیشترین حجم ، بیشترین ثقل ، بیشترین سرعت را دارد . سایر سیاره های سنگی منظومه شمسی عبارتند از تیر ، ناهید و مریخ.

کوه اورست با ۸۸۴۸ متر بلند تیرین و گودال ماریانا با عمق بیش از ده هزار متر عمیق ترین نقطه در پوسته زمین است.

۲- خشکی های جهان

خشکی های جهان را به هفت قسمت بزرگ تقسیم کرده اند و بهر قسمت یک قاره گفته می شود . این تقسیم بندی ریشه ژئوپلتیک داشته بنابراین هم جغرافیا و هم سیاست در آن تاثیر گذار بوده است.

کلا هفت قاره را بر روی زمین معین و مشخص کرده اند که عبارتند از :

۱- آسیا

۲-آفریقا

۳-آمریکای شمالی

۴-آمریکای جنوبی

۵-قطب جنوب

۶-اروپا

۷-استرالیا

آسیا ۴۴۳۹۱۱۶۲کیلومتر مربع وسعت دارد. وسعت آفریقا۳۰۲۴۴۰۴۹ کیلومتر مربع است.آمریکای شمالی ۲۴۲۴۷۰۳۹ کیلومتر مربع وسعت دارد. مساحت آمریکای جنوبی ۱۷۸۲۱۰۲۹کیلومتر مربع است.

مساحت قطب جنوب ۱۴۲۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع است.مساحت اروپا فقط ۱۰۳۵۴۶۳۶کیلومتر مربع استو استرالیا ۷۶۸۶۸۸۴کیلومتر مربع است.

در مجموع سطح خشکی های کره زمین ۱۴۸۹۸۹۷۹۹ کیلومتر مربع است که نزدیک به سی در صد آن را قاره آسیاه  و قاره آفریقا در حدود بیست در صد آن را تشکیل می دهد و دو قاره آسیا و آفریقا کمی بیشتر از نیمی از سطح خشکی های جهان را تشکیل می دهند. آمریکای شمالی در شانزده در صد سطح خشکی های زمین را در بر گرفته و آمریکای جنوبیدر حدود یازده در صد سطح خشکی های زمین را تشکیل می دهد و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی جمعا در حدود بیست و هشت در صد خشکی های جهان را تشکیل می دهند.قاره اروپا کمتر از هفت در صد خشکی های زمین را تشکیل می دهد. یعنی اروپا در حدود پنجاه و هفت در صد کشور روسیه مساحت دارد.

اروپا نزدیک به نوزده در صد آسیای بزرگ یا اوراسیا وسعت دارد. هیچ عارضه طبیعی اروپا را از آسیا جدا نکرده و در حقیقت آنجا که آن را در قرون جدید با پیدایش قدرت جهانگیر غرب اروپا می نامند فقط قسمت کوچکی از قاره آسیا است. که آن را به دلایل سیاسی و نه جغرافیائی  از قاره آسیا جدا فرض کرده اند.

قاره آسیای بزرگ یا اوراسیا ۵۴۷۴۵۷۹۸ کیلومتر مربع وسعت دارد. که برابر با در حدود ۳۷ در صد خشکی های جهان است.

کشور استرالیا نیز به دلایل سیاسی یک قاره نامیده شده در حالیکه این سرزمین بخشی از دنیای مالائی و قاره اقیانوسیه است که شامل اندونزی ، قسمت هائی از مالزی ، استرالیا و جزایر دیگری در اقیانوس آرام می شود.

۳- جزیره جهانی

در ژئوپلتیک به سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا “جزیره جهانی” گفته می شود. تاریخ جهان تا حدود بسیار زیادی تاریخ جزیره جهانی است. هفت هشتم جمعیت جهان در جزیره جهانی زندگی می کنند . ادیان بزرگ بویژه ادیان ابراهیمی در جزیره جهانی پدیدار شده اند. . در طول تاریخ جهان سایر مناطق مسکونی زمین عموما تحت تاثیر جزیره جهانی قرار داشته اند.

سه نژاد اصلی جامعه بشری یعنی نژادهای سیاه و سفید و زرد در جزیره جهانی پدیدار شدند.  اولین کاشفان

قاره آمریکا نیز مردمانی از منطقه شبه جزیره کامچاتکا واقع در خاور دور سیبری بودند. شبه جزیره کامچاتکا در شرق سیبری ، به مساحت ۴۷۲۳۰۰ کیلومتر و به درازای ۱۲۵۰ کیلومتر در میان اقیانوس آرام و دریای اختسک واقع در شمال ژاپن قرار گرفته است.

پیش از پیدایش امپراطوری روسیه قوم کوریاک از حدود چهار هزار سال پیش در این سرزمین می زیستند. در قرون اخیر شاخه هائی از قزاقها و روسها در این سرزمین ساکن شدند.

از نظر تمدنی و سکناگزینی انسانی مناطق خاوری سیبری و آلاسکا یک پاره تمدنی یکپارچه است و بین این دوقسمت از یک پاره تمدنی مشترک ، دریای برینگ با عرض فقط ۸۰ کیلومتر واقع شده است.مردمانی که در این  پاره از جهان در درازای زمان و پهنای زمین زیسته اند دارای ریشه های نژادی و دینی و تمدنی مشترک هستند و اصولا تمام مردمان بومی قاره آمریکا آسیائی تبار هستند و از آسیای شمال شرقی با عبور از دریای برینگ به آلاسکا و از آنجا به سایر نقاط قاره آمریکا رفته اند.

در قرون اخیر ، آلاسکا بعنوان بخشی از امپراطوری روسیه شناخته می شد ولی گفته می شود روسیه در سال ۱۷۵۰ میلادی یعنی شانزده سال پیش از صدور اعلامیه استقلال  ایالات متحده امریکا ، آلاسکا را به ایالات متحده آمریکا فروخته است.

فروش آلاسکا به آمریکا قاعدتا نباید چندان مطلوب امپراطوری روسیه بوده باشد بویژه آنکه این سرزمین دارای معادن طلا و حتی نفت می باشد مگر اینکه این معامله  در چهارچوب سیاست های کلی و جهانی مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

از زمانی که آلاسکا رسما از روسیه جدا شد و به ایالات متصرفه انگلستان در آمریکا پیوست ، در افکار عمومی آلاسکا بیشتر سرزمینی در شمال قاره آمریکا تصور شد تا در شرق روسیه.

انقلاب ابراهیم و ظهور او بعنوان پیامبر اولاوالعزم ، ظهور سه پیامبر اولوالعزم دیگر یعنی : موسی و عیسی و پیامبر اسلام همه در جزیره جهانی و همه از قلب این جزیره صورت گرفته است.

پیدایش ظرف جغرافیائی تمدن اسلامی نتیجه طبیعی ظهور اسلام در تاریخ است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.