جنگ نامتعارف محیط زیست در منطقه

0 575

در چند سال اخیر منطقه جنوب غرب آسیا شاهد تشدید شرایط خشک سالی، کاهش نزولات آسمانی بوده و به دنبال آن طوفان های گرد و خاک و ریزگرد در سرتاسر منطقه افزایش چشمگیر یافته و دولتها ناگزیر هستند  روزهای تعطیلی بیشتری را اعلامکنند. این پدیده سئوالهای بسیاری را مطرح کرده است از جمله اینکه آیا این شرایط طبیعی است و نتیجه دوره های زمانی  بوده،یا اینکه محصول مدیریت غلط انسانی است و توسط امکانات و ابزارهایی است که انسان ایجاد و به کار برده است؟و یا اینکه این شرایط نتیجه به کارگیری امکانات تسلیحاتی جدیدی است که مردم از آن خبر ندارند!

بسیاری از زیست شناسان معتقدند که خشکسالی با اصل دوری از دریا ها و کوه ها ارتباط دارد و این ویژگی از این منطقه به دوراست و در تاریخ گذشته نزدیک، خبری از این شرایط وجود نداشته و آنچه اتفاق می افتد در حجم و شدت بی سابقه است. این منطقه با دریاهای بسیار مانند دریای مدیترانه، سیاه، سرخ، قزوین وخلیج فارس احاطه شده و در طول تاریخ فضای مرطوبی بر این منطقه حاکم بوده است و شعرای عرب و عجم درباره نسیم مرطوب و دل انگیز صبا قصایدی بسیار سروده اند. برخی اعلام کردند که سد سازی در مناطق کوهستانی در ترکیه و ایران این شرایط را پدید آورده است در حالیکه بر اساس این ادعا باید آب پشت سدها ذخیره شده در حالیکه میزان بارندگی کاهش یافته و ورودی آب به سدها کم شده و هم ترکیه و هم ایران از کمی آب پشت سدها نیز خبر می دهند و از مردم می خواهند که در مصرف آب صرفه جویی کنند. مسئولان ایران اعلام کردند که به علت خشکسالی دریاچه هایی مانند دریاچه نمک قم و بسیاری از هورهای خوزستان به طور کامل خشک شده و آبگیر دریاچه ارومیه تا نزدیک به ۵۰% کاهش یافته است.گروهی معتقدند که شرایط کنونی محیط زیست در منطقه نتیجه طبیعی است و انسان به طور نا خودآگاه در ایجاد آن دخیل بوده است.

گروه دیگر مدعی اند که شرایط کنونی نتیجه به کارگیری سلاحهای نامتعارف و مدرن است و این تعلیل نتیجه اعتقاد به تئوری توطئه نیست بلکه نتیجه تحقیقات گسترده است که برخی از دانشمندان انجام داده و اخیرا به جمعبندی رسیده و منتشر شده است.

اخیرا اسناد امنیتی در امریکا از طبقه بندی خارج شده که به بخشی از این پرسشها پاسخ می دهد. این اطلاعات که معمولا در امریکا پس از ۲۵ سال از طبقه بندی خارج می شود از سوی سفارت عراق در واشنگتن به وزارت خارجه این کشور منعکس شده و به اطلاع نخست وزیر عراق رسیده است. این اسناد از سوی ان آی سی بالادست ترین سازمان اطلاعاتی در ایالات متحده امریکا ( شورای اطلاعات ملی امریکا ) منتشر شده که هیجده سازمان اطلاعاتی را زیر چتر خود دارد. این مجلس درباره تحولات آب و هوا در خاورمیانه صحبت می کند و مدعی است که این تغییرات تحولات گسترده در جوامع  و امنیت منطقه ایجاد خواهد کرد. این اسناد ابتدا درباره علل این تحولات صحبت نمی کند بلکه به پیامدها اشاره می کند اما در مراحل بعد اطلاعات خطرناکی را افشا می کند. در این گزارش اشاره شده که ارتش امریکا در جنگ ۱۹۹۱ آزادسازی کویت از دست صدام از گاز کمتریل برای اولین بار در کنار اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده تا تاثیر این سلاح های جدید را آزمایش کند.در این آزمایش امریکا  پس از واکسینه کردن سربازان خود بر ضد این گاز از آن به طور وسیعی استفاده کرد ولی علیرغم واکسیناسیون نیروهای نظامی۴۷% از این سربازان به بیماری ناشناخته دچار شدند که آن را نفرین عراق نامیدند.در نتیجه این آزمایش متغیرهای محیط زیستی از جمله حجم بارندگی و کویر زایی تغییر یافت و به گسترش بیماری سرطان و ناقص الخلقهشدن نوزادان در عراق انجامید. وزارت بهداشت عراق تاییدکرده است که این پدیده ها از دهه نود تاکنون به چند برابر به ویژه در استانهای جنوبی افزایش یافته است. از بررسی و تحلیل عکسهای فضایی منطقه در چند دهه اخیر نیز می توان دریافت که کویر و خشکسالی وسعت پیدا کرده است.

به موازات آن امریکا برنامه ای تحت عنوان پروژه هارپ نیز آغاز کرده است که بسیاری از متخصصان محیط زیست آن را برنامه ای برای تخریب آب و هوای کشورهای رقیب و کنترل حجم بارندگی، و ایجاد حوادث به ظاهر طبیعی است.

این برنامه بر پایه کنترل زمین از طریق آسمان است. در لایه های فضایی زمین لایه ای به نام یونوسفر وجود دارد که لایه یونی و دارای میدان مغناطیسی است و آب و هوا از آن تاثیر می پذیرند.( از بخش فوقانی مزوسفر تا ارتفاع تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتری اتمسفر زمین، بار الکتریکی شدیدی حاکم است که زاییده وجود یونها و الکترونهای آزاد است.در حقیقت پرتوهای پر انرژی خورشید که از فضای خارج به طبقات بالایی اتمسفر وارد می شوند باعث گسستگی پیوند یا یونیزاسیون مولکولها و اتمها میشوند. بر اثر یونیزاسیون، الکترون آزاد میشود و باقی مانده اتم به صورت یون در می آید؛ به همین علت این لایه از جو را یونوسفر نامیده اند.شدت یونیزاسیون در تمام ارتفاعات یونسفر یکسان نیست؛ بنابراین لایه های متفاوت با تراکم الکترون و یون متفاوت با ارتفاعات مجاور خود در یونسفر وجود دارد؛ این لایه ها در ارتباطات رادیویی اهمیت بسیاری دارند.این لایه ها عبارتند از لایه های (D,E,F . ) این پروژه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نوعی سلاح کشتار جمعی است که می تواند زلزله، طوفان ، سونامی، و خشک سالی ایجاد کند. در این فرایند از زمین پرتوهایی به سوییونوسفر با محاسبات ریاضی پرتاب می شود و با تغییر میدانهای مغناطیسی این شرایط ناگوار در اماکن مورد نظر پدید می آید. در این اسناد از این مسائل تحت عنوان ازمایشات کنترل محیط زیست صحبت می شود. در این تحقیقات گفته شده می تواند انفجارهایی بدون پرتو ایجاد کرد که معادل انفجار های هسته ای باشد.این اظهارات انفجار بیروت در دو سال پیش را تداعی می کند که تاکنون محققان از اعلام علل آن مانده اند. این انفجار کمتر از بمب هسته ای ژاین قدرت تخریبینداشت. در این عملیات از اشعه ای که تحت نام (اچ ا ا ار پی)استفاده می شود که میزان ورود پرتوهای غیر مجاز( مافوق بنفش و مادون قرمز) را تغییر می دهد و در گسترش بیماریهای پوستی و گونه های مختلف سرطان نقش قطعی دارد.

در مرکز جاکونا در ایالت الاسکای امریکا، مرکزی به نام هارپ ایجاد شده و این تحقیقات را در اولویت دارد و هر کس در فضای مجازی جستجو کند و بنویسد پروژه هارپ اچ ا ا ار پیهمه این اطلاعات را با تصاویر مختلف می بیند. خالد رفعت از دانشمندان مصری که در این زمینه تخصص دارد و بیش از پنجاه مقاله در این زمینه منتشر کرده است در کانال اختصاصی خود در فضای مجازی اعلام کرده است که امریکا از این تحقیقات در شرق دریای مدیترانه استفاده کرده است.

ارتش امریکا با استفاده از گاز کمتریل در جنگها که یکی ازگازهای سلاحهای کشتار جمعی شمرده می شود، تلاش دارد کشورهای مخالف را در ابعاد مختلف تحت فشار قرار دهد و دچار مشکل کند. مهمترین سلاح در پروژه هارپ نیز بحث پرتو افکنی به لایه یونوسفر است که میدان مغناطیسی لایه های ازون را تغییر می دهد و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع جنگ که در آسمان عراق به اجرا گذاشته شده از اشغال نظامی عراق ویران تر است. گفته می شود این سلاح محرمانه امریکا پدیده هایی مانند رعد و برق، زلزله، خشکسالی، کویرزایی، کنترل باران …. و غیره را کنترل می کند.

در یکی از پایگاه های امریکا در منطقه خلیج فارس، ذخیرهسازی گاز کمتریل تایید شده و افرادی بومی وجود این گاز در پایگاه های امریکا در منطقه را تایید کردند. دانشمندان عراق اخیرا گزارشی پس از پنج ساله تحقیقات منتشر کردند که طوفانهای ریزگردهای این کشور نتیجه استفاده امریکا از گاز کمتریل و تحریک لایه های الکتریسیته مغناطیسی فوقانی منطقه است که شرایط کنونی را پدید آورده است. این دانشمندان اعلام کردند که از طریق این تحقیقات توان از تاثیر بر زمین، به اعماقآن فراتر می رود  و لایه تکتونی اعماق زمین را نیز می تواند فعالسازی کرد که در نتیجه آن زلزله مصنوعی به وجود می آید و یا آتشفشان ها فعال می گردند.

با این افشاگریهای خبری و علمی می توان گفت که اینگونه تحقیقات خطرناک نه تنها در خدمت بشر نمی تواند باشد که با این جهت گیری برای حیات انسانی ویرانگر است و به قدرت های بین المللی فاقد اخلاق و ارزش فرصت می دهد که با بکارگیری این سلاحهای نامتعارف زندگی بشریت را تهدید کنند.

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی یافتن علل تغییرات محیط زیستی حق مسلم همه جوامع به ویژه در جنوب غرب آسیا است که گرفتار خشکسالی و طوفان های مکرر ریزگردها هستند،اما این ادعاها ایجاب می کند که دانشمندان ایرانی نیز برای دفاع از مردم، محیط زندگی و جغرافیای ما ورود کنند و اگر شرایط موجود واقعا نتیجه یک جنگ اعلام نشده باشد به دولت منعکس شود تا نظام تصمیمات لازم برای دفاع از موجودیت جامعه اتخاذ نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.