پرونده طرح نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور روی میز کمیسیون برنامه و بودجه

0 22

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعضای این کمیسیون روز یکشنبه (۱۰ مهر ماه) ادامه طرح نظام برنامه ریزی و بودجه کشور را بررسی می‌کنند.

همچنین اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز سه‌شنبه(۱۲ مهر ماه) به بررسی عملکرد ۶ ماهه منابع و مصارف(دریافت‌ها و پرداخت‌ها) هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۴۰۱می‌پردازند.

رسیدگی به طرح اصلاح بند(ت) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دیگر دستورکار روز سه شنبه هفته جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است.

در بند (ت) ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ دولت مکلف است ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خا ص صادرات گاز طبیعی تعیین میگردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص‌های توسعه‌ نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود. /

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.