جدول رصد تحولات محیطی

0 191

(میزگرد با شرکت: حسین رویوران،محمد حسن زورق و احمدکاظم زاده)

 

احمد کاظم زاده: بررسی کارائی و کار آمدی دولت در یک سال گذشته موضوع مهمی است راجع به این موضوع اگر صحبت بشود باید همه کسانیکه به این مسئله مربوطند حضور داشته باشند تابانگاه تخصصی، خلأ‌های اطلاعاتی پر بشود. من پیشنهاد می کنم که درباره این موضوع اندیشه ورزی شود. طبیعتا چنین موضوعی برای همه جالب توجه است. این بحث هم برای موافقان دولت و هم برای مخالفان آن جاذب و جالب است. پرسش این است که آیا مسیری که در این مدت کوتاه در سیاست داخلی و خارجی رفتیم چقدر درست بوده کجاها قوت داشتیم کجاها ضعف داشتیم .در حقیقت یک آسیب‌شناسی منصفانه بشود تا راهگشایی برای آینده داشته باشیم با توجه به اینکه کمتر این بحث دنبال می‌شود و یا اگر دنبال شود فارغ از حب و بغض جناحی و حزبی نیست این‌ طرفی‌های یک طرف قضیه را می‌بینند یا آنطرفی‌ها یک طرف دیگر قضیه را می‌بینند و بیشتر هم به تعارض می رسند و مردم هم نمی‌دانند واقعاً چه اتفاقی افتاده پیشنهاد بنده این است که این نهاد با توجه به جایگاه بی‌طرفی که دارد نشست هائی را  تدارک ببیند. در  نشست ها با حضور متخصصان نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهدید دیده شود.

محمد حسن زورق: این بررسی در یک جلسه امکان پذیر است؟

احمد کاظم‌زاده: یک جلسه به بررسی سیاست داخلی بپردازیم و در یک جلسه دیگرسیاست خارجی را بحث  کنیم.

محمد حسن زورق: البته در روش سوات جمع‌آوری داده‌ها مهم است.

احمد کاظم‌زاده: در حدود مقدورات می توانیم از داده های موجود استفاده کنیم به هر حال آسیب شناسی نمودن بهتر است از «بدون نگاه آسیب شناسانه از کنار مسائل رد شدن »اگر گام به  گام آسیب‌شناسی نشود گام به گام مسیرهای اشتباه همچنان ادامه پیدا می‌کند نقاط قوت در حاشیه می‌ماند. نقاط ضعف ترمیم نمی شود. تهدیدات و فرصت ها هم دیده نمی شوند.

حسین رویوران: بحثمان اتفاقاً دربارۀ ارزیابی بُعد اقتصادی دولت است که یک جلسه با حضور برادران دکتر سبحانی و مهدی اشعری بحث  و گفتگو شد.

احمد کاظم زاده: می توانیم این بحث را در چهار جلسه در رابطه با نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید داشته باشیم.

حسین رویوران: حرف شما کاملاً درست است ولی تحققش محل تردید است.

محمد حسن زورق: ببینید روش سوات چهار بُعد دارد قوت ها و ضعف ها و فرصت‌ها و تهدیدها این چهار بعد را اگر در جدولی در نظر بکنیم در یک ستون بنویسیم قوت، ضعف، فرصت و تهدید و در سطر بنویسیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک جدول ۴×۴ می‌شود بعد باید قوت‌های اجتماعی را ، قوت‌های سیاسی را، قوت‌های فرهنگی را و قوت‌های اقتصادی را استخراج کنیم و آن گاه فرصت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را استخراج کنیم و بالاخره تهدیدات اجتماعی  و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را استخراج نمائیم شاید لازم باشد این بحث را در ۱۶ جلسه مورد بررسی قرار دهیم البته چنین رصدی باید بطور پیوسته ومنظم در هر نظام سیاسی صورت بگیرد.

احمد کاظم‌زاده: ما می‌توانیم مهم‌ترین مؤلفه‌ ها را در نظر بگیریم نه تمام آن ها را .

محمد حسن زورق: اگر مهم‌ترین ها در نظر داشته باشیم می‌شود مهم‌ترین قوت اجتماعی، مهم‌ترین قوت سیاسی و مهم‌ترین قوت فرهنگی و مهم‌ترین قوت اقتصادی و الی آخر

احمد کاظم‌زاده: بله و البته برجسته ترین  قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهدیدها را باید رصد کرد.تایک نقشه راهی برای آینده بدست آید و ارزیابی از گذشته داشته باشیم و این بهتر از هیچی است.

حسین رویوران: پیشنهاد خوبی است شکی نیست که داشتن چنین بررسی هائی اگر هم مشگل باشد لازم است . انشاالله در آینده به این جدول توجه جدیدی بکنیم.

ابعاد         عرصه ها اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی
برجسته ترین قوت برجسته ترین قوت اجتماعی برجسته ترین قوت سیاسی برجسته ترین قوت فرهنگی برجسته ترین قوت اقتصادی
برجسته ترین ضعف برجسته ترین ضعف اجتماعی برجسته ترین ضعف سیاسی برجسته ترین ضعف فرهنگی برجسته ترین ضعف اقتصادی
برجسته ترین فرصت برجسته ترین فرصت اجتماعی برجسته ترین فرصت سیاسی برجسته ترین فرصت فرهنگی برجسته ترین فرصت اقتصادی
برجسته ترین تهدید برجسته ترین تهدید اجتماعی برجسته ترین تهدید سیاسی برجسته ترین تهدید فرهنگی

برجسته ترین تهدید اقتصادی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.