فلسطینِ امروز از بحر تا نهر و از کرانه باختری تا غزه، قدرتمندتر از همیشه است

0 3

فلسطین جنگ‌های تحمیلی  نظامی، سیاسی و اقتصادی زیادی به خود دیده، وجه مشترک همه آن‌ها، مقاومت در برابر دشمن و پیروزی بوده است.

فلسطین جنگ‌های تحمیلی  نظامی،سیاسی و اقتصادی زیادی به خود دیده، وجه مشترک همه آن‌ها، مقاومت در برابر دشمن و پیروزی بوده است.

فلسطینِ امروز از بحر تا نهر و از کرانه باختری تا غزه، قدرتمندتر از همیشه است.

دشمن تغییر معادلات را به خوبی فهمیده است.
 غزه_نماد_مقاومت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.