پیشنهاد بودجه ای دولت در زمینه درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی در کمیسیون برنامه تصویب شد

0 4

مهرداد گودرزوند چگینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون درباره میزان و قیمت فروش نفت در بودجه سال آتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه درباره افزایش میزان سهم شرکت نفت از محل فروش نفت مباحثی صورت گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در جریان این جلسه معاون وزیر نفت و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه حاضر شده  و توضیحاتی درباره مسائل مطروحه ارائه دادند. جلسات بررسی بودجه در روزهای اتی در کمیسیون برنامه و بودجه و در دو نوبت ادامه خواهد داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین در این جلسه موضوع درآمد خالص دولت از درآمدهای نفتی که از چند جز قیمت نفت،درآمدهای ارزی، میزان صادرات و قیمت ارز حاصل می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.