ارجاع موضوع مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری به کمیسیون اقتصادی

0 4

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی درباره مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه ای که توسط اشخاص غیرتجاری انتقال داده شود، گفت: با توجه به ابهامات مطرح در این ماده و موافقت نمایندگان با اخطار علیرضا سلیمی، ماده مذکور باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا ضمن استماع توضیحات نمایندگان، ابهامات مرتفع شود.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده سید کاظم دلخوش اباتری پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد و صدیف بدری در موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت با تغییراتی که در این طرح صورت گرفته از اهداف اصلی آن فاصله گرفتیم و ابهامات بسیاری در نحوه محاسبه مالیات، اعمال تورم سالانه و یا استهلاک سرمایه اشخاص غیرتجاری روبرو هستیم.

محمدتقی نقدعلی نیز در مخالفت با حذف کل تاکید داشت که این طرح به دنبال مقابله با سوداگری، بورس بازی و سرازیر شدن نقدینگی به بازار است و سرمایه داران که به دنبال سوداگری هستند باید مالیات پرداخت کنند.

در ادامه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به ابهامات نمایندگان گفت: ما در ماده ۱۳ این طرح به معافیت های مالیاتی مصادیق مطرح در ماده ۱۲ پرداختیم، بنابراین ابهامی در این خصوص وجود ندارد، به طور مثال به تعداد افراد بالای ۱۸ سال هر عضو خانواده می تواند یک خودرو و یک مسکن داشته باشد یا از ۲۰۰ گرم طلا برخوردار باشد، بنابراین نیاز مصرفی افراد معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. این طرح به نوعی نوشته شده تا یک قانون بازدارنده داشته باشیم و این ماده قلب این قانون خواهد بود.

در نهایت نمایندگان با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با اخطار علیرضا سلیمی به استناد اصل ۱۱۰ و اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند تا ابهامات این ماده مرتفع شود.

در ماده ماده ۱۲ ارجاع شده به کمیسیون آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع وسایل نقلیه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

تبصره ۱- انتقال داراییهای موضوع بند(۱) و (۲) این ماده در صورت پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، حسب مورد از پرداخت «مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» معاف هستند، این حکم در رابطه با انتقال داراییهای مذکور از طریق تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه جاری نمی‌باشد.

تبصره ۲- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، چنانچه «عین» یا «حق واگذاری» حسب مورد در اختیار وکیل یا وکلای بعدی وکالتنامه بلاعزل قرار گیرد و ثمن معامله یا عوض آن حسب مورد به موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکننده) وکالتنامه بلاعزل پرداخت شود، عایدی سرمایه حاصل از انتقال مذکور، براساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکننده) وکالتنامه بلاعزل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی صرفاً نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای شغلی، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند و در مورد سایر معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی آنها است، پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری برای اخذ مالیات موضوع این فصل، اشخاص مذکور صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست.

تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای(۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء (ج) ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می‌شوند.»/

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.