گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم و دوری از سیاسی‌کاری ملاک عملکردم در مجلس یازدهم است

0 5

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تشریح عملکرد اقدامات تقنینی و نظارتی خود در مجلس یازدهم شورای اسلامی پرداخت که متن کامل این گزارش به شرح زیر است :

 

مقدمه

در پی انتخابات اسفند ماه سال نود و هشت، مجلس یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ مستقر شد؛ مجلسی با اکثریتی برخاسته از جریان انقلابی؛ رویکرد مجلس با توجه به وعده های انتخاباتی راه یافتگان، رفع مشکلات اقتصادی کشور، توجه به معیشت مردم، ریل گذاری برای شکوفایی اقتصادی و در نهایت تزریق امید به جامعه بود.

مجلس یازدهم به لحاظ زمان سیاسی استقرار در دوره خاصی به بار نشست و بر همین اساس ماموریت ویژه‌ای از ادوار گذشته برعهده دارد و همان طور که رهبری معظم انقلاب مکرر در دیدارهایشان با نمایندگان تاکید کرده اند: «حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است». گام بر داشتن در این مسیر برای حل مشکلات مردم و عمل به وعده‌های منتخبان اولویت کاری در این ایام بوده است.

در کنار وعده‌های انتخاباتی به مردم «ساده زیستی و پرهیز از زندگی اعیانی»، «امانتداری»، «مسئولیت پذیری»، «مردمی بودن»،«رفتن به دنبال حل مشکلات اساسی کشور»، «اجتناب جدی از فساد و تبعیض»، «همکاری و هماهنگی صمیمانه با دیگر دستاندرکاران کشور»، «پرهیز از جوزدگی» و«پایبندی به قانون اساسی» از مهمترین توصیه های مقام معظم رهبری به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده اند را در دستور کار قرار داده‌ام، بر همین اساس رویکردم در انجام وظایف نمایندگی حرکت در مسیر توصیه های دلسوزانه و راهگشای مقام ممعظم رهبری از یک سو و ادای حق مردم بر اساس وعده های ایام رقابتهای انتخاباتی و سوگند نمایندگی‌ام از سوی دیگر بوده است .

گره گشایی از شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی مردم، احقاق حقوق معطل مانده‌شان در روند قانونگذاری و بعضا نادیده گرفته شدن آن در روند اجرایی امور، دوری از سیاسی کاری یا شخص محوری با هدف ایجاد تضاد و تعارض سیاسی در جامعه و برقرار آسایش ملاک عملکردی اینجانب در طول دوره نمایندگی است و برهمین منوال نیز در تلاشم تا پایان دوره در ایفای نقش وکالت هموطنانم در خانه ملت به دور از تعلقات گروهی، با نگاهی ملی به مسائل کشور و مطالبات مردم و پایبندی به قانون اساسی مسئولانه گام بردارم.

مشروح اقداماتم به تفکیک دو حوزه اصلی مسئولیت نمایندگی یعنی «نقش تقنینی» و «جایگاه نظارتی»در پی می آید.رعایت حق عامه، همکاری با دیگر مسئولان برای گرهگشایی از امور کشور و پایبندی به قانون اساسی و رعایت منافع ومصالح ملت و کشور محور اقداماتم بوده است، تلاشم بر این بوده که در این مسیر از هیاهو و حاشیه سازی دور باشم و ضعف ها و کاستی های اجرایی را با نقد دلسوزانه و کارشناسانه و نظارت همدلانه با مسئولان اجرایی را هشدار داده و خواستار چاره جویی برای رفع آنها شده ام .

مسیری که تعاملات با دیگر نمایندگان، تعدد برگزاری نشست های مشورتی، پیگیری‌های مستمر، پیشنهادات درون فراکسیونی و تقویت جایگاه نقش کمیسیونی‌ام در دوره نمایندگی شاهدی بر آن است.

سرفصل موضع گیری‌های نظارتی اینجانب که نطق، تدوین ۴ نامه رسمی به مسئولان ارشد کشور برای پیگیری حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی، بیش از ۵۰ سوال از وزرا و ارایه بیش از ۴۵ تذکر کتبی به مسئولان اجرایی و… بوده است، موید دغدغه ام در حل مشکلات مردم، احیای اعتماد عمومی جامعه به مسئولان و حاکمیت، کاستن از نارضایتی عمومی درپی شرایط دشوار اقتصادی کشور و تحرکات جدی سرمایه گذاری جدی معاندان نظام در این زمینه بوده است.

در همین راستا در کنار ابزارهای نظارتی در حوزه تقنینی مجلس یازدهم، در پیگیری بیش از ۳۰ طرح و لایحه دغدغه جدی داشته‌ام و به صورت مستمر پیگیر تصویب و در پی آن اجرای درست آن بوده‌ام.

در ۲۴ ماه دوره ابتدای حضورم به عنوان وکیل مردم از حوزه انتخابیه تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰۰ عنوان یادداشت و مصاحبه رسانه‌ای داشته‌ام که با هدف تببین دستاوردها و دغدغه‌های نمایندگی‌ام مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری حقوق آنها در خانه ملت بوده است.

در ارایه گزارش عملکرد سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ ابتدا به شرح مسئولیت هایم در مجلس شورای اسلامی، شرح اقدامات نظارتی و تشریح کارنامه تقنینی دو سال مذکور، تشریح روند کاری و دستاوردهای فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی مجلس، عملکردم به عنوان عضو کمسیون شوراها و امور داخلی، تشریح روند فعالیتم در هیات رئیسه مجلس و حضورم در هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا … به شرح سرفصل عملکرد و اقدامات صورت گرفته، پرداخته ام. .

مشروح گزارش عملکرد دو سال مورد اشاره به شرح زیر است :

 

مسئولیت‌ها در تشکل های مجلس شورای اسلامی

• رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی

• عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا

• عضو هیات رئیسه مجلس سال های ۹۹و۱۴۰۰

• رئیس شورای اداری مجلس

• عضو هیات رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان

• عضو هیات رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و چین

• عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی

• رئیس کمیته طرح شفافیت قوای سه گانه

• عضو فعال کمیته اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

• عضو هیات نظارت بر سفرهای خارجی مجلس

• ناظر اداری- مالی مجلس

• عضو مجمع نمایندگان استان تهران

• نایب رییس عضو فراکسیون انقلاب اسلامی

 

اقدامات نظارتی

طرح ۵۰ بیش از سوال و ارایه ۴۵ تذکر کتبی به وزرا و مسئولان اجرایی، امضا و حمایت از ۲ طرح تحقیق و تفحص از سازمان ها و نهادهای اجرایی، بخشی از اقدامات نظارتی در چارچوب وظایف نمایندگی‌ام بوده است. علاوه بر استفاده از ابزارهای نظارتی طرح سوال، تذکر و تحقیق و تفحص، نظارت های میدانی، پیگیری پروژه ها و همراهی در اعمال ماده ۲۴۳ از دیگر مسیرهای بوده است که جهت احیای حق مردم به کارگرفته شده است.

 

طرح ۵۰ سوال از وزرا و مسئولان اجرایی

موارد بسیاری را در قالب حسن اجرای قانون، انتصابات، بروز مشکلات اجرایی برای مردم، کنترل بازار، تنظیم قیمت‌ها و پویایی سیاست داخلی، حقوق کشاورزان، بازنشستگان،کارگران، پرستاران، معلمان و سرپرستان خانوار و… در طرح سوال از وزرا مورد توجه و تاکید قرار داشته اند. مباحث مربوط به اینترنت، فیلترینگ، حوادث بروز یافته در حوزه داخلی و خارجی از دیگر محور سوالات مطرح شده از وزرا بوده اند.

 

حمایت و امضای ۲ طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی

• تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در انجام وظایف وماموریت های قانونی و به طورمشخص عملکرد این سازمان درخصوص پدیده ریزگردها وآلودگی هوا.

• تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال به منظور بررسی فساد اقتصادی-روابط ناسالم -غیرشفاف بودن درآمدها و هزینه ها.

 

ارایه بیش از۴۵ تذکرکتبی به وزرا ومسئولان اجرایی

مباحث متعد بسیاری در این تذکرات طرح و دنبال شده است از ضرورت کنترل قیمت ها، رسیدگی به وضع بازار،حل مشکلات معیشتی و ضرورت توجه وزارت بهداشت به تامین داروهای خاص وجلوگیری از قیمتهای بالای داروهای بیماریهای خاص گرفته تا ضرورت شفافیت و جامعیت در تعیین شاخص های استحقاق سنجی وزارت رفاه جهت تعیین وسع مالی خانوارها برای دهک بندی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و تسریع در روند اتصال پایگاه اطلاعاتی به سامانه رفاه ایرانیان و پیگیری علت ایجاد محدودیت و اعلام کاهش تعداد مراکز خرید گندم، اقدام به موقع در واریز کسورات حقوق بازنشستگان به حساب ذینفعان، ضرورت اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از صادرات محصولانی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین می شود، رسیدگی به وضعیت استخدامی پرستاران وفوق العاده خاص و…

 

رای به اعمال ماده۲۳۴

بر اساس ماده ۲۳۴قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می شود، طبق این اهرم نظارتی خواستار ورود جدی به دو موضوع زیر شده ام.

• درخواست برخورد جدی با مسببان حادثه دلخراش متروپل

• اعمال ماده ۲۳۴ برای عدم اجرای بند(ح)تبصره ۱ قانون بودجه۱۴۰۰ در ساماندهی توزیع

LPGو هدررفت اکثرآن

 

پیگیری ویژه

با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری و محقق شدن مطالبات و خواسته های مردم  در سه موضوع به صورت ویژه در دفاع از حقوق مردم میدان دار بوده ام و اولویت و هدفم احقاق مطالبات شهروندان و مردم بوده است .

• دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان وشفافیت سایر قوا و دستگاه های اجرایی

• نقد و بررسی سیل امام زاده داوود و ارایه راهکار برای مقابله با پدیده های غیر مترقبه

• رعایت حقوق شهروندان در طرح صیانت از فضای مجازی

 

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی کشور

بنا و روند حضورم در این مسئولیت افزایش میزان مشارکت در انتخابات مذکور، سیاست زدایی از انتخابات شوراهای شهری و روستای و رعایت حق عامه در آن بوده است، اهم مواضع رسانه ایم در این حوزه به شرح زیر است:

• حذف برچسب های سیاسی درحوزه شهری

• ملاک احراز صلاحیتها اسناد مثبته باشد،نه پراکنده گویی ها

• حق مردم قربانی نشود

• چه کسانی داوطلبان شوراها را رد صلاحیت کردند؟

• نور چشمی های سیاسیون از شوراها بروند

• کاندیداها ساز رقابتشان را بر اساس آبادانی شهرها کوک کنند

 

پیگیری چرایی عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی

در واکنش به افزایش نرخ اجاره بها و نابسامانی بازار مسکن، برای دفاع از قشر کم درآمد جامعه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس یازدهم تصویب شد، هدف این قانون این است که با کاهش واحدهای خالی منجر به کاهش اجاره بها می شود و اجرای این قانون، طرحی کارآمد و مناسب برای کنترل بازار مسکن خواهد.

متاسفانه هنوز این قانون به صورت جامع اجرا نشده و پیگیری اجرای این قانون از اولویت های کاری ام بوده است.در این راستا موارد زیر را دنبال کرده ام .

 • حل معضل خانه های خالی و اثرات منفی که در بازار معامالت مسکن و اجارهنشینی دارد
 • تعلل در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و افزایش سهم مسکن در سبد خانوارها
 •  آمادگی مجلس برای قانون گذاری های جدید در حوزه مسکن متناسب با شرایط کشور
 •  پیگیری حقوق شهروندی با تکیه بر به رسمیت شمردن حق اعتراضات مردمی و صنفی در بستر اصل ۲۷ قانون اساسی  
 •  رخدادهایی که مردم را عصبانی کردهاند نیازمند پاسخند نه خط قرمز
 •  ضرورت اصلاح شیوه مدیریتی برای جلوگیری از انباشت مشکلات
 •  ضرورت ارتقای امید اجتماعی
 •  پیگیری حقوق شهروندی و مطالبات برشمار مردم در قالب نامه نگاری رسمی به مقامات
 •  پیگیری حق شهروندی خطاب به دبیرشورای عالی امنیت ملی
 •  پیگیری مطالبه داوطلبان کنکور خطاب به وزیر علوم
 •  پیگیری مشکلات زنان در برخوردهای قهری گشت ارشاد خطاب به فرمانده کل نیروی انتظامی
 •  طرح و پیگیری مشکلات شهری از رئیس جمهوری

 

کارنامه تقنینی

در حوزه تقنینی طی دو سال اول عمر مجلس یازدهم در پیشبرد و پیگیری بیش از ۳۰ طرح و لایحه ورود جدی، مستمر و مستقیم داشته ام، مهمترین سر فصل اقدامات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری به شرح زیر است:

 • شفایت قوای سه گانه
 • درخواست تسریع در تصویب طرح “شفافیت آرای نمایندگان” و اعالم آمادگی برای اجرای داوطلبانه مفاد آن
 •  اصلاح قانون انتخابات شوراها و مدیریت شهری
 •  اصلاحموادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 •  تسهیل صدور محوزکسب و کارها
 • طرح حمایت از حقوق  کاربران  در فضای مجازی
 •  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 • قانون ساماندهی صنعت خودرو
 •  قانون جهش تولید مسکن
 •  قانون اخذ مالیات از خانه های خالی
 •  قانون رتبه بندی معلمان
 •  طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشور
 •  طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس
 • طرح استفساریه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
 • طرح اصلاح بند .ب. ماده (۱ )قانون برگزاری مناقصات
 •  طرح اصالح مواد تصویب بودجه ساالنه کشور در آیین نامه داخلی مجلس
 •  طرح تقویت کرامت خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی
 •  طرح الحاق یک تبصره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 •   لایحه نتزاع برخی از سازمان های تابعه قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری
 •  اصلاح جدول۲۴-۴ محرومیت زدایی قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور

 

فراکسیون شوراها،  مدیریت شهری و روستایی

بر این باورم که یکی از وظایف شوراها مشارکت دادن مردم در امور اجتماعی است، اگر روحیه اجتماعی را در شوراها حفظ کنیم می توانیم به یک حیات زیستی مومنانه و متمدنانه دست یابیم. متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مسائل اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و کم رنگ شده است، مسائل اقتصادی حل می‌شوند اما جبران عقب ماندگی مسائل اجتماعی و فرهنگی دشوار است. مردم به افرادی به صورت مستمر اعتماد می کنند که با آنها وارد گفتگو و تعامل می شوند وجوهره اجتماعی دارند. در همین راستا در جایگاه رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس به عنوان بزرگترین فراکسیون تخصصی و غیر سیاسی مجلس پیگیری این مهم بوده ام .

برخی از مواضع رسانه ای و اقدامات نظارتی و جلسات موثر به این حوزه به صورت اجمالی به شرح زیر است:

– متخصصان امور شهری میدان دار شوند

– ضرورت تخصصی شدن شوراهای شهر و روستا

– افزایش مشارکت مردمی هدف مهجورمانده شوراها

– برگزاری جلسات متعدد مشترک با شهردار واعضای شورای شهر تهران

– نشست های هم اندیشی با اعضای شورای شهر تهران برای بررسی بودجه ۱۴۰۱

 برگزاری نشست های متعدد با اعضای شورای شهر تهران برای رفع مشکلات شهر تهران

– برگزاری نشست های متعدد با اعضای کمیسیون تلفیق برای توجه به بودجه شهرها

– برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای شورای عالی استان ها

– بررسی قانون اصلاح  انتخابات شوراها

– بررسی مدل انتخابات تناسبی

– حل موانع قانونی معضل آلودگی هوای کلانشهرها

– برگزاری نشست برای بررسی مشکالت شهرستان پردیس و پیگیری پروژه مسکن مهر در این شهر

– برگزاری نشست های متعدد با مدیران شهری برای چاره اندیشی برای ساماندهی مهاجران و حاشیه نشین های شهرها

– بررسی مشکلات فروشگاههای زنجیره ای با حضور مدیران فروشگاه ها و وزیر صمت

 

کمیسیون شوراها و امور داخلی

– قانون شفافیت قوای سه گانه

– اصالح قانون انتخابات شوراها و شهرداری ها

– اصلاح قانون انتخابات مجلس

– بررسی اعتراضات مردمی در بحث چالش آب در خوزستان

– بررسی اعتراضات بازنشستگان در بحث پیگیری حقوق

– بررسی اعتراضات فرهنگیان

– بررسی درخواست اصالح قانون خدمت سربازی

 

مجمع نمایندگان استان تهران

• بازدید از مناطق سیل زده امام زاده داوود

• پیگیری قصورو اهمال کاری مدیران در بحث قربانی شدن هموطنان در سیل امام زاده داوود

• برگزاری جلسات مشترک با شهردار تهران و مدیران شهری

• برگزاری جلسات مشترک با اعضای شورای شهر تهران

• بازدید از پروژه مسکن مهر پردیس و پیگیری مستمر مشکلات مردم

 

گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان

بنا به عضویتم در گروه دوستی ایران و پاکستان ،دیدارها و رایزنی هایی با مقامات این کشور داشته ام که به شرح زیر است:

• دیدار با رئیس فدراسیون اتاق بازرگانی پاکستان

• دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی سنای پاکستان

• دیدار با مشاور نخست وزیر دراموربازرگانی و سرمایه پاکستان

 

حق عامه

تقویت انسجام و وحدت ملی یکی از تاکیدات موکد مقام معظم رهبری است، چنان که ایشان معتقدند در نظام اسلامی، حکومت با محبت، با ایمان، با وحدت و همدلی است، همچنین با هم بودن مردم و حکومت، با هم بودن اجزای حکومت و با هم بودن اجزای مردم است .در بحث پیگیر حق عامه ورود جدی در حوزه قانون گذاری و نظارتی ام در مجلس شورای اسلامی داشته ام ،اهم اقدامات تقنینی و نظارتی و مواضع رسانه ایم در حوزه پیگیری حقوق مردم به شرح زیر است :

 •  در خواست اعلام و انتشار گزارش دلجویی از آسیب دیدگان اعتراضات آبان ۹۸
 •  پیگیری در خواست تعویق در زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ با توجه به درخواست داوطلبان
 •  انتقاد از سبک برخورد برخی ماموران گشت ارشاد با زنان در روند اجرای طرح حجاب و عفاف
 •  پیگیری حادثه متروپل
 •  ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه
 •  بازدید و پیگیری مشکلات مردم در مسکن مهر پردیس

 

عنوان برخی مواضع رسانه‌ای

 • چه کسی انقالبی است؟
 • ضرورت تغییر الگوی مدیریتی در جامعه مطالبه گر
 • اقتضائات دوسویه اعتراضات مدنی
 • شفافیت جامع و مانع
 • بلوغ سیاسی در دایره هسته ای
 • زیانده بودن شرکتهای دولتی ،اقتصاد کشور را به دردسر می اندازد
 • سکوت در برابر خشونت اجتماعی سبب عادی سازی و تکرار آن می شود
 • برای پاسخگویی به مطالبات تا ابد فرصت نداریم
 • اوکراین؛ دیپلماسی و میدان
 • امیدآفرینی بر مدار توسعه
 • ضرورت ایجاد سازمان ملی مهاجرت
 • داغداری بدون مرز/ همدردی در ماجرای هواپیمای اوکراین./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.