بارورسازی ابرها نه با شعار که با اعتبار ممکن می‌شود

0 3

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای شکل گیری سازمانی بارورسازی ابرها در بدنه دولت بیشتر جنبه شعاری دانست و گفت: باید واقعیت‌ها را به ویژه در مباحث محیط زیستی برای مردم عنوان کرد که در برنامه ریزی ۴ الی ۵ ساله مشکل بی آبی کشور حل می‌شد، در خصوص بارورسازی ابرها فقط شعار شنیده‌ایم و اقدام عملیاتی در مورد این مهم رویت نکرده‌ایم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.