ارجاع موضوع تسویه نرخ تعهدات ارزی شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به کمیسیون تلفیق برای انجام اصلاحات

0 2

نمایندگان مجلس موضوع تسویه نرخ تعهدات ارزی شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی  را به کمیسیون تلفیق برای انجام اصلاحات ارجاع دادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.