وحدت داخلی مهمترین ابزار برای حفظ امنیت کشور است

0 5

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت:مشارکت در انتخابات ضرورت این روزهای کشور است وحدت داخلی به مهمترین ابزار برای حفظ امنیت کشور بدل شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.