مشارکت بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه پر رنگ تر از سایر برنامه‌هاست

0 5

سخنگوی «کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه» با بیان اینکه دیدگاه‌های همه ذی نفعان به نحوی در تبصره ها، مواد و بندها برنامه هفتم توسعه منعکس شد، گفت: مشارکت بخش خصوصی و مردم در برنامه هفتم پر رنگ تر از سایر برنامه‌هاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.