ارائه گزارش عملکرد ۱۰ ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

0 6

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسات این هفته خود گزارش عملکرد ۱۰ ماهه منابع و مصارف( دریافت ها و پرداخت ها) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را بررسی خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.