هنر

در آمدی بر جایگاه تکنولوژی در فیلم ۲۰۰۱ : یک ادیسه فضایی اثر استنلی کوبریک

توجه استنلی کوبریک به تکنولوژی به ویژه در فیلم 2001: ادیسه فضایی، صرفا نمایش خلاؤ معنوی انسان معاصر نیست. بلکه او گذر انسان از مراحل مختلف را زیر نظر دارد. ادیسه بزرگترین...
ادامه مطلب ...