به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، «از کرامات شیخ ما» مجموعه داستانی اثر سیدمهدی…