چرایی پروازهای شناسایی انصار الله برفراز جزایر اشغالی سقطری؛ آیا تجربه کاریش در سقطری قابل تکرار…

مقدمه و طرح مساله سه شنبه 24 ابان 1401 نیروهای مقاومت مردمی یمن به رهبری انصارالله برای اولین بار پس از تجاوز نظامی علیه این کشور، پهپادهای شناسایی خود را بر فراز جزایر اشغالی سقطری…
ادامه مطلب ...