عوامل موثر بر تورم در ایران و راهکارهای مقابله با آن

توانایی حکومت‌ها در کنترل و مهار تورم، معیاری برای سنجش عملکرد آنها محسوب‌ می‌شود؛ به طوری که یکی از اهداف سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا، پایین نگاه داشتن نرخ تورم یا ثبات آن…
ادامه مطلب ...