عملیات انفرادی فلسطینیان و بحران امنیتی رژیم صهیونیستی

 دو عملیات اخیر مقاومت فلسطین بر ضد صهیونیستها در قدس در پاسخ به اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار جوانان فلسطینی در جنین در کرانه باختری ، کابینه جدید افراطی و جنگ طلب رژیم صهیونیستی را به…
ادامه مطلب ...