اربعین امام حسین(ع)، قطب نمای آزادگان و آزادی‌خواهان جهان

دردمندی یک انسان، حس همدردی را در دیگر انسان‌ها برمی‌انگیزد. حال اگر درد و همبستگی یک احساس انسانیست، این احساس چگونه خواهد بود ؟ اگر انسان دردمند و ستمدیده کسی باشد که برای اصلاح…
ادامه مطلب ...